Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy khái niệm về tự động hóa?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các khái niệm về tự động hóa là: máy tự động, người máy công nghiệp, dây chuyền tự động.

Câu 2. Người ta chia máy tự động làm mấy loại?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Người ta chia máy tự động làm hai loại: máy tự động cứng và máy tự động mềm.

Câu 3. Em hãy cho biết có loại máy tự động nào sau đây?

A. Máy tự động cứng

B. Máy tự động mềm

C. Máy tự động phối hợp

D. Cả A và B đều đúng

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người ta chia máy tự động làm hai loại: máy tự động cứng và máy tự động mềm.

Quảng cáo

Câu 4. Con người tham gia vào hoạt động của máy tự động như thế nào?

A. Tham gia trực tiếp

B. Tham gia gián tiếp

C. Tham gia trực tiếp và gián tiếp

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: B

Giải thích: Máy tự động là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo một chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.

Câu 5. Khái niệm về máy tự động cứng:

A. Điều khiển bằng cơ khí nhờ các cơ cấu cam.

B. Có thể thay đổi chương trình hoạt động một cách dễ dàng để gia công các loại chi tiết khác nhau

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: A

Giải thích: Máy tự động cứng là máy điều khiển bằng cơ khí nhờ các cơ cấu cam. Máy tự động mềm là máy có thể thay đổi chương trình hoạt động một cách dễ dàng để gia công các loại chi tiết khác nhau.

Câu 6. Khái niệm về máy tự động mềm:

A. Điều khiển bằng cơ khí nhờ các cơ cấu cam.

B. Có thể thay đổi chương trình hoạt động một cách dễ dàng để gia công các loại chi tiết khác nhau

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: B

Giải thích: Máy tự động cứng là máy điều khiển bằng cơ khí nhờ các cơ cấu cam. Máy tự động mềm là máy có thể thay đổi chương trình hoạt động một cách dễ dàng để gia công các loại chi tiết khác nhau.

Quảng cáo

Câu 7. Rô bôt làm việc ở đâu?

A. Thám hiểm mặt trăng

B. Thám hiểm đáy biển

C. Hầm lò

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Rô bôt thay thế con người làm việc ở môi trường nguy hiểm và độc hại.

Câu 8. Khái niệm máy tự động:

A. Là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo một chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.

B. Là thiết bị tự động hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa các quá trình sản xuất.

C. Là tổ hợp các máy và thiết bị tự động được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B là khái niệm người máy công nghiệp, đáp án C là khái niệm dây chuyền tự động.

Câu 9. Khái niệm người máy công nghiệp:

A. Là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo một chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.

B. Là thiết bị tự động hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa các quá trình sản xuất.

C. Là tổ hợp các máy và thiết bị tự động được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A là khái niệm máy tự động, đáp án C là khái niệm dây chuyền tự động.

Quảng cáo

Câu 10. Khái niệm dây chuyền tự động:

A. Là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo một chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.

B. Là thiết bị tự động hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa các quá trình sản xuất.

C. Là tổ hợp các máy và thiết bị tự động được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B là khái niệm người máy công nghiệp, đáp án A là khái niệm máy tự động.

Câu 11. Lợi ích từ việc sử dụng máy tự động là:

A. Nâng cao năng suất

B. Hạ giá thành sản phẩm

C. Nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy tự động làm việc theo chương trình đã cài đặt sẵn nên lượng sản phẩm tạo ra không phụ thuộc vào tốc độ làm việc của con người, không cần con người than gia trực tiếp sẽ giúp giảm nhân lực, từ đó giảm chi phí sản xuất nên giá thành sản phẩm sẽ hạ.

Câu 12. Lợi ích từ việc sử dụng dây chuyền tự động là:

A. Nâng cao năng suất

B. Hạ giá thành sản phẩm

C. Nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Dây chuyền tự động làm việc theo chương trình đã cài đặt sẵn nên lượng sản phẩm tạo ra không phụ thuộc vào tốc độ làm việc của con người, không cần con người than gia trực tiếp sẽ giúp giảm nhân lực, từ đó giảm chi phí sản xuất nên giá thành sản phẩm sẽ hạ.

Câu 13. Sản xuất cơ khí gây ô nhiễm

A. Môi trường đất

B. Môi trường nước

C. Môi trường đất và nước

D. Không gây ô nhiễm

Đáp án đúng: C

Giải thích: Dầu mỡ và các chất bôi trơn, làn nguội, phế thải trong quá trình cắt gọt không qua xử lí, đưa trực tiếp vào môi trường sẽ gây ô nhiễm đất đai và nguồn nước.

Câu 14. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí là:

+ Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất cơ khí.

+ Có biện pháp xử lí dầu mỡ và nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất.

+ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Câu 15. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí là:

A. Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất cơ khí.

B. Có biện pháp xử lí dầu mỡ và nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất.

C. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí là:

+ Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất cơ khí.

+ Có biện pháp xử lí dầu mỡ và nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất.

+ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên