Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 có mấy phương pháp chiếu góc?

A. 1                                                             

B. 2                             

C. 3                                                              

D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Chương trình công nghệ 11 có phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Câu 2. Đối với phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt trong góc tạo bởi mấy mặt phẳng?

A. 4                                                             

B. 3                             

C. 1                                                              

D. 2

Đáp án: B

Giải thích: Đối với phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt trong góc tạo bởi ba mặt phẳng vuông góc với nhau từng đôi một trong không gian.

Câu 3. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh có vị trí như thế nào so với hình chiếu đứng:

A. Đặt phía trên                                           

B. Đặt phía dưới          

C. Đặt bên phải           

D. Đặt bên trái

Đáp án: C

Giải thích: Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng.

Quảng cáo

Câu 4. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được nhìn chiếu cạnh ta nhìn từ đâu?

A. Từ trên xuống         

B. Từ trước vào           

C. Từ trái sang            

D. Từ phải sang

Đáp án: C

Giải thích: Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Để thu được nhìn chiếu cạnh ta nhìn từ trái sang

+ Để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ trước vào

+ Để thu được hình chiếu bằng ta nhìn từ trên xuống

Câu 5. Phương pháp chiếu góc thứ nhất không có hướng chiếu nào sau đây?

A. Nhìn từ phải sang                                     

B. Nhìn từ trái sang

C. Nhìn từ trước vào                                     

D. Nhìn từ trên xuống

Đáp án: A

Giải thích: Phương pháp chiếu góc thứ nhất có hướng chiếu: từ trước vào, từ trên xuống, từ trái sang.

Câu 6.  Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu đứng có vị trí như thế nào so với hình chiếu bằng:

A. Đặt phía trên   

B. Đặt phía dưới  

C. Đặt bên phải    

D. Đặt bên trái

Đáp án: A

Giải thích: Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu đứng ở phía trên so với hình chiếu bằng, ở bên trái so với hình chiếu cạnh

Quảng cáo

Câu 7. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ đâu?

A. Từ trên xuống         

B. Từ trước vào           

C. Từ trái sang            

D. Từ phải sang

Đáp án: B

Giải thích: Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Để thu được nhìn chiếu cạnh ta nhìn từ trái sang

+ Để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ trước vào

+ Để thu được hình chiếu bằng ta nhìn từ trên xuống

Câu 8. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được nhìn chiếu bằng ta nhìn từ đâu?

A. Từ trái sang     

B. Từ trước vào    

C. Từ phải sang   

D. Từ trên xuống

Đáp án: D

Giải thích: Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Để thu được nhìn chiếu cạnh ta nhìn từ trái sang

+ Để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ trước vào

+ Để thu được hình chiếu bằng ta nhìn từ trên xuống

Câu 9. Cho vật thể giá chữ L

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

Vật thể giá chữ L có hình chiếu đứng là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)                                               

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A là hình chiếu thu được theo hướng chiếu từ trước vào.

Quảng cáo

Câu 10. Cho vật thể giá chữ L

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

 Hình chiếu sau thu được do chiếu theo hướng chiếu nào?

A. Hướng X                

B. Hướng Y                

C. Hướng Z                 

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Giải thích: Hình chiếu trên là hình chiếu đứng thu được do hướng chiếu từ trước vào.

Câu 11. Cho vật thể giá chữ L

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

Vật thể giá chữ L có hình chiếu bằng là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)                                                    

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B là hình chiếu thu được do hướng chiếu nhìn từ trên xuống.

Câu 12. Cho vật thể giá chữ L

Hình chiếu sau thu được do chiếu theo hướng chiếu nào?

A. Hướng X

B. Hướng Y                

C. Hướng Z                 

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Giải thích: Hình chiếu trên là hình chiếu bằng thu được do hướng chiếu từ trên xuống.

Câu 13. Cho vật thể giá chữ L

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

Hình chiếu sau thu được do chiếu theo hướng chiếu nào?

A. Hướng X                

B. Hướng Y             

C. Hướng Z                   

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Hình chiếu trên là hình chiếu cạnh thu được do hướng chiếu từ trái sang.

Câu 14. Cho vật thể giá chữ L

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

Vật thể giá chữ L có hình chiếu cạnh là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án mới nhất (ảnh 1)                                          

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C là hình chiếu thu được do hướng chiếu từ trái sang.

Câu 15. Phương pháp chiếu góc thứ nhất được dùng phổ biến ở:

A. Châu Âu

B. Việt Nam

C. Châu Mĩ

D. Châu Âu và Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Châu Mĩ dùng chủ yếu phương pháp chiếu góc thứ ba.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên