Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Người ta sử dụng hình cắt, mặt cắt trong trường hợp nào?

A. Vật thể có lỗ

B. Vật thể có rãnh

C. Vật thể có phần rỗng như lỗ, rãnh

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Do vật có phần rỗng khi biểu diễn bằng hình chiếu làm cho bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa. Do đó phải sử dụng mặt cắt và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể.

Câu 2.  Đường bao ngoài của mặt cắt rời vẽ bằng nét:

A. Nét liền mảnh                                          

B. Nét đứt mảnh

C. Nét liền đậm                                            

D. Nét gạch chấm mảnh

Đáp án: C

Giải thích: Mặt cắt rời vẽ ngoài hình chiếu, đường bao ngoài vẽ bằng nét liền đậm.

Câu 3. Có mấy loại hình cắt?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Đáp án: A

Giải thích: Có 3 loại hình cắt là: hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ.

Quảng cáo

Câu 4. Hình cắt là:

A. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.

B. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt.

C. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt.

D. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.

Đáp án: A

Giải thích: Hình cắt là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.

Câu 5. Mặt cắt là:

A. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt.

B. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.

C. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.

D. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể nằm trước mặt phẳng cắt.

Đáp án: A

Giải thích: Mặt cắt là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt.

Câu 6. Đường bao ngoài của mặt cắt chập vẽ bằng nét:

A. Nét đứt mảnh                                           

B. Nét liền đậm

C. Nét liền mảnh                                          

D. Nét gạch chấm mảnh

Đáp án: C

Giải thích: mặt cắt chập được vẽ ngay lên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mảnh.

Quảng cáo

Câu 7. Hình cắt nào sau đây không học trong chương trình Công nghệ 11?

A. Hình cắt toàn bộ

B. Hình cắt cục bộ

C. Hình cắt một nửa

D. Hình cắt rời

Đáp án: D

Giải thích: Có 3 loại hình cắt là: hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ.

Câu 8. Có mấy loại mặt cắt?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Có 2 loại mặt cắt: mặt cắt chập và mặt cắt rời.

Câu 9. Dùng nét vẽ nào để vẽ đường gạch gạch trên mặt cắt?

A. Nét liền đậm

B. Nét liền mảnh

C. Nét gạch chấm mảnh

D. Nét đứt

Đáp án: B

Giải thích: Theo tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, đường gạch gạch trên mặt cắt vẽ bằng nét liền mảnh.

Quảng cáo

Câu 10. Đâu là tên của mặt cắt?

A. Mặt cắt chập

B. Mặt cắt toàn bộ

C. Mặt cắt một nửa

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Có 2 loại mặt cắt: mặt cắt chập và mặt cắt rời.

Câu 11. Đặc điểm của mặt cắt chập là:

A. Vẽ ngay lên hình chiếu tương ứng

B. Đường bao vẽ bằng nét liền đậm

C. Biểu diễn mặt cắt có hình dạng phức tạp

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Mặt cắt chập được vẽ ngay lên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mảnh, biểu diễn mặt cắt có hình dạng phức tạp

Câu 12. Đặc điểm của mặt cắt rời là:

A. Vẽ ngoài hình chiếu

B. Đường bao vẽ bằng nét liền mảnh

C. Biểu diễn mặt cắt có hình dạng đơn giản

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Mặt cắt rời vẽ ngoài hình chiếu, đường bao vẽ bằng nét liền đậm, biểu diễn mặt cắt có hình dạng phức tạp.

Câu 13.  Đường bao ngoài của mặt cắt rời vẽ bằng nét:

A. Nét đứt mảnh                                           

B. Nét liền đậm

C. Nét liền mảnh                                          

D. Nét gạch chấm mảnh

Đáp án: B

Giải thích: mặt cắt rời được vẽ ngoài hình chiếu, đường bao của mặt cắt rời được vẽ bằng nét liền đậm.

Câu 14. Có loại mặt cắt nào sau đây?

A. Mặt cắt chập

B. Mặt cắt rời

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Có 2 loại mặt cắt: mặt cắt chập và mặt cắt rời.

Câu 15. Có loại hình cắt nào?

A. Hình cắt toàn bộ

B. Hình cắt cục bộ

C. Hình cắt một nửa

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Có 3 loại hình cắt: hình cắt toàn bộ, hình cắt cục bộ, hình cắt một nửa.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên