Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Có mấy nguyên tắc về ứng dụng đọng cơ đốt trong?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong: nguyên tắc về tốc độ và nguyên tắc về công suất.

Câu 2. Sử dụng động cơ đốt trong cần đảm bảo nguyên tắc:

A. Về tốc độ quay

B. Về công suất

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong: nguyên tắc về tốc độ và nguyên tắc về công suất.

Câu 3. Nguyên tắc đầu tiên trong việc ứng dụng động cơ đốt trong là:

A. Tốc độ quay

B. Công suất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: A

Giải thích: Có 2 nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong:

1. Nguyên tắc về tốc độ

2. Nguyên tắc về công suất.

Quảng cáo

Câu 4. Nguyên tắc thứ hai trong việc ứng dụng động cơ đốt trong là:

A. Tốc độ quay

B. Công suất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong:

1. Nguyên tắc về tốc độ

2. Nguyên tắc về công suất.

Câu 5. Công suất của động cơ đốt trong có hệ số dự trừ:

A. 1,05

B. 1,5

C. 1,05 đến 1,5

D. 2,05

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ số dự trữ đảm bảo trong khoảng 1,05 đến 1,5

Câu 6. Công suất động cơ phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

A. NĐC = (NCT + NTT).K

B.  NCT = (NĐC + NTT).K

C.  NTT = (NĐC + NCT).K

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: Công suất động cơ phải thỏa mãn điều kiện: NĐC = (NCT + NTT).K với hệ số công suất từ 1,05 đến 1,5.

Quảng cáo

Câu 7. Động cơ và máy công tác được nối với nhau theo mấy kiểu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Động cơ và máy công tác được nối với nhau theo 2 kiểu: nối trực tiếp thông qua khớp nối hoặc nối thông qua hộp số, đai truyền hoặc xích.

Câu 8. Động cơ và máy công tác được nối với nhau theo kiểu nào?

A. Nối trực tiếp thông qua khớp nối

B. Nối gián tiếp thông qua hộp số, đai truyền hoặc xích.

C. Cả A và B đều được

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ và máy công tác được nối với nhau theo 2 kiểu: nối trực tiếp thông qua khớp nối trong trường hợp tốc độ quay của động cơ và tốc độ quay của máy công tác bằng nhau hoặc nối thông qua hộp số, đai truyền hoặc xích trong trường hợp tốc độ quay của động cơ và tốc độ quay của máy công tác khác nhau.

Câu 9. Động cơ đốt trong và máy công tác nối trực tiếp với nhau khi:

A. Tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ quay của máy công tác

B. Tốc độ quay của động cơ lớn tốc độ quay của máy công tác

C. Tốc độ quay của động cơ nhỏ tốc độ quay của máy công tác

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: Tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ quay của máy công tác thì động cơ và máy công tác nối trực tiếp với nhau thông qua khớp nối.

Quảng cáo

Câu 10. Động cơ đốt trong và máy công tác nối gián tiếp thông qua hộp số, đai truyền hoặc xích khi:

A. Tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ quay của máy công tác

B. Tốc độ quay của động cơ lớn tốc độ quay của máy công tác

C. Tốc độ quay của động cơ nhỏ tốc độ quay của máy công tác

D. Cả B và C đều đúng

Đáp án đúng: D

Giải thích: Tốc độ quay của động cơ khác tốc độ quay của máy công tác thì động cơ và máy công tác nối gián tiếp thông qua hộp số, đai truyền hoặc xích.

Câu 11. Động cơ đốt trong:

A. Thường sử dụng là động cơ xăng, điêzen

B. Là thiết bị nhận năng lượng từ động cơ để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

C. Là bộ phận trung gian nối động cơ với máy công tác

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Gải thích:

+ Động cơ đốt trong: thường sử dụng là động cơ xăng, điêzen

+ Máy công tác: Là thiết bị nhận năng lượng từ động cơ để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

+ Hệ thống truyền lực: Là bộ phận trung gian nối động cơ với máy công tác

Câu 12. Máy công tác:

A. Thường sử dụng là động cơ xăng, điêzen

B. Là thiết bị nhận năng lượng từ động cơ để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

C. Là bộ phận trung gian nối động cơ với máy công tác

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Gải thích:

+ Động cơ đốt trong: thường sử dụng là động cơ xăng, điêzen

+ Máy công tác: Là thiết bị nhận năng lượng từ động cơ để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

+ Hệ thống truyền lực: Là bộ phận trung gian nối động cơ với máy công tác

Câu 13. Hệ thống truyền lực:

A. Thường sử dụng là động cơ xăng, điêzen

B. Là thiết bị nhận năng lượng từ động cơ để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

C. Là bộ phận trung gian nối động cơ với máy công tác

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Gải thích:

+ Động cơ đốt trong: thường sử dụng là động cơ xăng, điêzen

+ Máy công tác: Là thiết bị nhận năng lượng từ động cơ để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

+ Hệ thống truyền lực: Là bộ phận trung gian nối động cơ với máy công tác

Câu 14. Động cơ đốt trong sử dụng trong mấy lĩnh vực?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Nhiều

Đáp án đúng: D

Giải thích: Động cơ đốt trong sử dụng trong nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, …

Câu 15. Động cơ đốt trong được ứng dụng trong lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Lâm nghiệp

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Động cơ đốt trong sử dụng trong nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, …

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên