Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 11: Bản vẽ xây dựng có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 11: Bản vẽ xây dựng có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 11: Bản vẽ xây dựng có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Bản vẽ tiêu biểu nhất trong xây dựng là:

A. Bản vẽ nhà

B. Bản vẽ bộ giá đỡ

C. Bản vẽ cầu

D. Bản vẽ tay quay

Đáp án đúng: A

Giải thích: Bản vẽ nhà là bản vẽ hay gặp nhất trong xây dựng.

Câu 2. Bản vẽ nhà thể hiện mấy nội dung chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bản vẽ nhà thể hiện hình dạng, kích thước và kết cấu của ngôi nhà.

Câu 3. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của ngôi nhà, có mấy loại bản vẽ chính?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của ngôi nhà, thường có bản vẽ hình chiếu vuông góc và bản vẽ hình cắt của ngôi nhà.

Quảng cáo

Câu 4. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể, thường có mũi tên chỉ hướng:

A. Bắc                                                                 

B. Nam

C. Tây                                                                 

D. Đông

Đáp án đúng: A

Giải thích: Để định hước các công trình, trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ hướng Bắc.

Câu 5. Có mấy loại hình biểu diễn chính của ngôi nhà?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các hình biểu diễn chính của ngôi nhà gồm: mặt bằng, mặt đứng, hình cắt.

Câu 6. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 11 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Mặt bằng

B. Mặt đứng

C. Hình cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hình vẽ này thể hiện sự cân đối, hình dáng, vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà.

Quảng cáo

Câu 7. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 11 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Mặt bằng

B. Mặt đứng

C. Hình cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hình vẽ này thể hiện kết cấu các bộ phận của ngôi nhà và kích thước theo chiều cao, cửa đi, …

Câu 8. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 11 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Mặt bằng tầng 1

B. Mặt đứng

C. Hình cắt

D. Mặt bằng tầng 2

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hình vẽ này thể hiện vị trí, kích thước tường, vách ngăn, sự bố trí các phòng, thiết bị, …nên nó là bản vẽ mặt bằng ngôi nhà. Do đó loại đáp án B và C. Căn cứ vào kí hiệu cầu thang, xác định đây là mặt bằng tầng 1. Vậy đáp án đúng là A

Câu 9. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 11 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Mặt bằng tầng 1

B. Mặt đứng

C. Hình cắt

D. Mặt bằng tầng 2

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hình vẽ này thể hiện vị trí, kích thước tường, vách ngăn, sự bố trí các phòng, thiết bị,... nên nó là bản vẽ mặt bằng ngôi nhà. Do đó loại đáp án B và C. Căn cứ vào kí hiệu cầu thang, xác định đây là mặt bằng tầng 2. Vậy đáp án đúng là D

Quảng cáo

Câu 10. Mặt đứng là hình chiếu nào của ngôi nhà?

A. Hình chiếu đứng

B. Hình chiếu cạnh

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mặt đứng có thể là mặt chính ngôi nhà (hình chiếu đứng), hoặc mặt bên của ngôi nhà (hình chiếu cạnh).

Câu 11. Mặt đứng là mặt nào của ngôi nhà?

A. Mặt chính

B. Mặt bên

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mặt đứng có thể là mặt chính ngôi nhà (hình chiếu đứng), hoặc mặt bên của ngôi nhà (hình chiếu cạnh).

Câu 12. Thế nào là mặt bằng ngôi nhà?

A. Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ.

B. Là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng để thể hiện hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà.

C. Là hình được tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án B: Là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng để thể hiện hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà, đây là khái niệm mặt đứng nên B sai.

+ Đáp án C: Là hình được tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà, đây là khái niệm hình cắt ngôi nhà nên C sai.

+ Đáp án D: Do B và C sai nên D sai.

Vậy đáp án đúng là A.

Câu 13. Thế nào là mặt đứng ngôi nhà?

A. Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ.

B. Là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng để thể hiện hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà.

C. Là hình được tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ, đây là khái niệm mặt bằng ngôi nhà nên A sai.

+ Đáp án C: Là hình được tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà, đây là khái niệm hình cắt ngôi nhà nên C sai.

+ Đáp án D: Do A và C sai nên D sai.

Vậy đáp án đúng là B.

Câu 14. Thế nào là hình cắt ngôi nhà?

A. Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ.

B. Là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng để thể hiện hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà.

C. Là hình được tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ, đây là khái niệm mặt bằng ngôi nhà nên A sai.

+ Đáp án B: Là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng để thể hiện hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà, đây là khái niệm mặt đứng nên B sai.

+ Đáp án D: Do A và B sai nên D sai.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu 15. Ngôi nhà 2 tầng có mấy mặt bằng?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Ngôi nhà có bao nhiêu tầng thì có bấy nhiêu mặt bằng.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên