Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Gia công kim loại bằng cắt gọt thu được chi tiết như thế nào?

A. Có hình dạng theo yêu cầu

B. Có kích thước theo yêu cầu

C. Có hình dạng và kích thước theo yêu cầu

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là lấy đi một phần phôi dưới dạng phoi nhờ các dụng cụ cắt để thu được chi tiết có hình dạng và kích thước theo yêu cầu.

Câu 2. Phần kim loại bị vứt bỏ khi gia công cắt gọt gọi là:

A. Phôi

B. Phoi

C. Chi tiết

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích: Phôi là kim loại ban đầu, chi tiết là sản phẩm cuối cùng, phoi là phần kim loại vứt bỏ.

Câu 3. Phần kim loại cuối cùng sau khi gia công cắt gọt gọi là:

A. Phôi

B. Phoi

C. Chi tiết

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích: Phôi là kim loại ban đầu, chi tiết là sản phẩm cuối cùng, phoi là phần kim loại vứt bỏ.

Quảng cáo

Câu 4. Phần kim loại ban đầu trước khi gia công cắt gọt gọi là:

A. Phôi

B. Phoi

C. Chi tiết

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Phôi là kim loại ban đầu, chi tiết là sản phẩm cuối cùng, phoi là phần kim loại vứt bỏ.

Câu 5. Phương pháp gia công cắt gọt kim loại:

A. Là phương pháp gia công phổ biến nhất trong ngành chế tạo cơ khí

B. Có ý nghĩa rất quan trọng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Vì gia công kim loại bằng cắt gọt tạo ra chi tiết máy có độ chính xác cao.

Câu 6. Hãy cho biết vị trí số 1 có tên gọi là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Phôi

B. Mặt phẳng trượt

C. Phoi

D. Dao

Đáp án: A

Giải thích:

+ Đáp án A: phôi là vị trí số 1 nên A đúng

+ Đáp án B: mặt phẳng trượt là vị trí số 2 nên B sai

+ Đáp án C: phoi là vị trí số 3 nên C sai

+ Đáp án D: dao là bị trí số 4 nên D sai

Quảng cáo

Câu 7. Hãy cho biết vị trí số 2 có tên gọi là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Phôi

B. Mặt phẳng trượt

C. Phoi

D. Dao

Đáp án: B

Giải thích:

+ Đáp án A: phôi là vị trí số 1 nên A sai

+ Đáp án B: mặt phẳng trượt là vị trí số 2 nên B đúng

+ Đáp án C: phoi là vị trí số 3 nên C sai

+ Đáp án D: dao là bị trí số 4 nên D sai

Câu 8. Hãy cho biết vị trí số 3 có tên gọi là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Phôi

B. Mặt phẳng trượt

C. Phoi

D. Dao

Đáp án: C

Giải thích:

+ Đáp án A: phôi là vị trí số 1 nên A sai

+ Đáp án B: mặt phẳng trượt là vị trí số 2 nên B sai

+ Đáp án C: phoi là vị trí số 3 nên C đúng

+ Đáp án D: dao là bị trí số 4 nên D sai

Câu 9. Hãy cho biết vị trí số 4 có tên gọi là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Phôi

B. Mặt phẳng trượt

C. Phoi

D. Dao

Đáp án: A

Giải thích:

+ Đáp án A: phôi là vị trí số 1 nên A sai

+ Đáp án B: mặt phẳng trượt là vị trí số 2 nên B sai

+ Đáp án C: phoi là vị trí số 3 nên C sai

+ Đáp án D: dao là bị trí số 4 nên D đúng

Quảng cáo

Câu 10. Khi tiện có mấy loại chuyển động?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Khi tiện có 2 loại chuyển động: chuyển động tiến dao và chuyển động cắt.

Câu 11.  Khi tiện, phôi chuyển động như thế nào?

A. Phôi tịnh tiến

B. Phôi quay tròn

C. Phôi tịnh tiến và quay tròn

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Giải thích: Khi tiện, phôi quay tròn để tạo ra tốc độ cắt.

Câu 12. Có mấy loại chuyển động tiến dao?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Có 3 loại chuyển động tiến dao: chuyển động tiến dao dọc, chuyển động tiến dao ngang, chuyển động tiến dao phối hợp.

Câu 13. Chuyển động tiến dao ngang được thực hiện nhờ:

A. Bàn dao ngang

B. Bàn dao dọc

C. Phối hợp 2 bàn bao ngang và dọc

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Giải thích: Chuyển động tiến dao ngang thực hiện nhờ bàn dao ngang, chuyển động tiến dao dọc thực hiện nhờ bàn dao dọc, chuyển động tiến dao phối hợp nhờ phối hợp cả 2 bàn dao ngang và bàn dao dọc.

Câu 14. Chuyển động tiến dao dọc được thực hiện nhờ:

A. Bàn dao ngang

B. Bàn dao dọc

C. Phối hợp 2 bàn bao ngang và dọc

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Giải thích: Chuyển động tiến dao ngang thực hiện nhờ bàn dao ngang, chuyển động tiến dao dọc thực hiện nhờ bàn dao dọc, chuyển động tiến dao phối hợp nhờ phối hợp cả 2 bàn dao ngang và bàn dao dọc.

Câu 15. Chuyển động tiến dao phối hợp được thực hiện nhờ:

A. Bàn dao ngang

B. Bàn dao dọc

C. Phối hợp 2 bàn bao ngang và dọc

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Chuyển động tiến dao ngang thực hiện nhờ bàn dao ngang, chuyển động tiến dao dọc thực hiện nhờ bàn dao dọc, chuyển động tiến dao phối hợp nhờ phối hợp cả 2 bàn dao ngang và bàn dao dọc.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên