Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24: Cơ cấu phân phối khí có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24: Cơ cấu phân phối khí có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24: Cơ cấu phân phối khí có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Cơ cấu phân phối khí giúp:

A. Đóng, mở các cửa nạp

B. Đóng mở các cửa thải

C. Đóng mở các cửa nạp và cửa thải

D. Đóng ở các cửa nạp hoặc cửa thải

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài.

Câu 2. Cơ cấu phân phối khí thực hiện quá trình nào?

A. Nạp khí mới vào xilanh

B. Thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài.

Câu 3. Người ta chia cơ cấu phân phối khí làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Cơ cấu phân phối khí gồm 2 loại: cơ cấu phân phối khí dùng xupap và cơ cấu phân phối khí dùng van trượt.

Quảng cáo

Câu 4. Có mấy loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap: cơ cấu phân phối khí dùng xupap trượt và cơ cấu phân phối khí dùng xupaap treo.

Câu 5. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt có cấu tạo như thế nào so với cơ cấu phân phối khí xupap treo?

A. Đơn giản hơn

B. Phức tạp hơn

C. Như nhau

D. Không xác định

Đáp án đúng: A

Giải thích: Do xupap được đặt trong thân máy nên con đội 2 trực tiếp dẫn động xupap 4 mà không cần các chi tiết dẫn động trung gian.

Câu 6. Cơ cấu phân phối khí dùng xupap nào được sử dụng phổ biến hơn?

A. Xupap đặt

B. Xupap treo

C. Cả 2 loại trên

D. Không xác định

Đáp án đúng: B

Giải thích: Do cơ cấu phân phối khí xupap treo có nhiều ưu điểm như: cấu tạo buồng cháy đơn giản hơn, đảm bảo nạp đầy và thải sạch hơn, dễ điều chỉnh khe hở xupap.

Quảng cáo

Câu 7. Ưu điểm của cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo:

A. Cấu tạo buồng cháy đơn giản

B. Đảm bảo nạp đầy và thải sạch

C. Dễ điều chỉnh khe hở xupap

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Do cơ cấu phân phối khí xupap treo có nhiều ưu điểm như: cấu tạo buồng cháy đơn giản hơn, đảm bảo nạp đầy và thải sạch hơn, dễ điều chỉnh khe hở xupap nên được dùng phổ biến.

Câu 8. Hãy cho biết, đâu là cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B là cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt

Câu 9. Hãy cho biết, đâu là cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A là cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo.

Quảng cáo

Câu 10. Hãy cho biết, vị trí số 1 của cơ cấu phân phối khí xupap treo là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Trục cam và cam

B. Con đội

C. Lò xo xupap

D. Xupap

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Vị trí số 1: trục cam và cam

+ Vị trí số 2: con đội

+ Vị trí số 3: lò xo xupap

+ Vị trí số 4: xupap

Câu 11. Hãy cho biết, vị trí số 2 của cơ cấu phân phối khí xupap treo là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Trục cam và cam

B. Con đội

C. Lò xo xupap

D. Xupap

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Vị trí số 1: trục cam và cam

+ Vị trí số 2: con đội

+ Vị trí số 3: lò xo xupap

+ Vị trí số 4: xupap

Câu 12. Hãy cho biết, vị trí số 3 của cơ cấu phân phối khí xupap treo là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Trục cam và cam

B. Con đội

C. Lò xo xupap

D. Xupap

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Vị trí số 1: trục cam và cam

+ Vị trí số 2: con đội

+ Vị trí số 3: lò xo xupap

+ Vị trí số 4: xupap

Câu 13. Hãy cho biết, vị trí số 4 của cơ cấu phân phối khí xupap treo là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Trục cam và cam

B. Con đội

C. Lò xo xupap

D. Xupap

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Vị trí số 1: trục cam và cam

+ Vị trí số 2: con đội

+ Vị trí số 3: lò xo xupap

+ Vị trí số 4: xupap

Câu 14. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap nạp mở mấy lần trong 1 chu trình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: A

Giải thích: Trong 1 chu trình, động cơ chỉ nạp 1 lần nên xupap nạp chỉ mở 1 lần.

Câu 15. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap thải mở mấy lần trong 1 chu trình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: A

Giải thích: Trong 1 chu trình, động cơ chỉ thải 1 lần nên xupap thải chỉ mở 1 lần.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên