Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Hệ số biến dạng trên trục O’X’ kí hiệu là:

A. p

B. q

C. r

D. z

Đáp án: A

Giải thích: Hệ số biến dạng trên trục O’X’ là p, Hệ số biến dạng trên trục O’Y’ là q, Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ là r.

Câu 2. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể, được xây dựng bằng:

A. Phép chiếu vuông góc

B. Phép chiếu xuyên tâm

C. Phép chiếu song song

D. Phép chiếu vuông góc, song song và xuyên tâm

Đáp án: C

Giải thích: Hình chiếu trục đo xây dựng bằng phép chiếu song song, hình chiếu phối cảnh xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm, hình chiếu vuông góc được xây dựng bằng phép chiếu vuông góc.

Câu 3. Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

A. 1                                                             

B. 2                             

C. 3                                                              

D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Hình chiếu trục đo có hai thông số cơ bản là góc trục đo và hệ số biến dạng.

Quảng cáo

Câu 4. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có thông số nào sau đây không đúng?

A. p = r = 1, q = 0,5                                      

B. p = q = r = 1

C. p = r = 1                                                   

D. q = 0,5

Đáp án: B

Giải thích: p = q = r = 1 là thông số của hình chiếu trục đo vuông góc đều.

Câu 5. Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ kí hiệu là:

A. p                                                             

B. q                             

C. r                                                              

D. z

Đáp án: C

Giải thích: Hệ số biến dạng trên trục O’X’ là p, Hệ số biến dạng trên trục O’Y’ là q, Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ là r.

Câu 6. Thông số của hình chiếu trục đo là:

A. Góc trục đo

B. Hệ số biến dạng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Hình chiếu trục đo có hai thông số cơ bản là góc trục đo và hế số biến dạng.

Quảng cáo

Câu 7. Hình chiếu trục đo có mấy góc trục đo?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Các góc trục đo là: góc X’O’Y’, Y’O’Z’, X’O’Z’

Câu 8. Hệ số biến dạng trên trục O’Y’ kí hiệu là:

A. p                                                             

B. q                             

C. r                                                              

D. z

Đáp án: B

Giải thích: Hệ số biến dạng trên trục O’X’ là p, Hệ số biến dạng trên trục O’Y’ là q, Hệ số biến dạng trên trục O’Z’ là r.

Câu 9. Hình chiếu trục đo có mấy hệ số biến dạng?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Hình chiếu trục đo có 3 hệ số biến dạng: p, q, r.

Quảng cáo

Câu 10. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có thông số hệ số biến dạng như thế nào?

A. p = r = 1, q = 0,5                                      

B. p = q = r = 1

C. p = r = 1                                                   

D. q = 0,5

Đáp án: B

Giải thích: p = q = r = 1 là thông số của hình chiếu trục đo vuông góc đều.

Câu 11. Hình chiếu trục đo biểu diễn mấy chiều vật thể?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể, được xây dựng bằng phép chiếu song song.

Câu 12. Hình chiếu trục đo xiên góc cân được vẽ theo mấy bước?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Các bước vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân là:

+ B1: Vẽ hình chiếu trục đo của hình hộp ngoại tiếp

+ B2: Vẽ phần khoét

+ B3: Tẩy xóa nét thừa và tô đậm.

Câu 13. Hình chiếu trục đo của hình tròn là:

A. Hình tròn

B. Hình elip

C. Hình tròn hoặc elip

D. Hình tròn và elip

Đáp án: B

Giải thích: Hình chiếu trục đo của hình vuông là hình thoi, mà hình tròn nội tiếp hình vuông nên khi hình vuông suy biến thành hình thoi thì hình tròn cũng suy biến thành elip.

Câu 14. Hình chiếu trục đo vuông góc đều được vẽ theo mấy bước?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Các bước vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều là:

+ B1: Vẽ hình chiếu trục đo của hình hộp ngoại tiếp

+ B2: Vẽ phần khoét

+ B3: Tẩy xóa nét thừa và tô đậm.

Câu 15. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại hình chiếu trục đo?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                      

D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Có 2 loại hình chiếu trục đo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là: hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên