Giải Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- TriacGiải Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac

I - Nội dung thực hành

Quảng cáo

Bước 1: Quan sát, nhận biết các loại linh kiện

   Căn cứ vào hình dạng, cấu tạo bên ngoài của linh kiện để chọn riêng ra: điôt tiếp điểm, điôt tiếp mặt, tirixto, triac.

   - Điôt tiếp điểm có hai dây điện cực, dây dẫn nhỏ.

   - Điôt tiếp mặt có hai điện cực, dây dẫn to.

   - Tirixto và triac đều có 3 điện cực.

Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo

   Chuyển đồng hồ vạn năng về thang đo điện trở x 100Ω. Kiểm tra, chỉnh lại kim đồng hồ cho đúng vị trí 0Ω khi chập hai đầu que đo lại.

   Chú ý:

   - Que đỏ cắm ở cực dương (+) của đồng hồ là cực âm (-) của pin 1,5V ở trong đồng hồ.

   - Que đen cắm ở cực âm (-) của đồng hồ là cực dương (+) của pin 1,5V ở trong đồng hồ.

Quảng cáo


Bước 3: Đo điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện

   a) Chọn ra hai loại điốt rồi lần lượt đo điện trở thuận, điện trở ngược giữa hai đầu của điôt theo sơ đồ hình 5 - 1. Ghi vào bảng báo cáo. Ghi kết quả vào bảng 1. Cột nhận xét cần ghi: cực anôt ở đâu? Điôt tốt hay xấu?

   b) Chọn ra tirixto rồi lần lượt đo điện trở thuận, điện trở ngược giữa hai đầu của tririxto trong hai trường hợp cho UGK = 0 và UGK ⟩ 0V theo hình 5 - 2. Ghi kết quả vào bảng 2 (báo cáo thực hành). Cột nhận xét cần ghi: tririxto dẫn điện hay không dẫn điện, cực anôt ở đâu?

   c) Chọn ra triac rồi lần lượt đo điện trở giữa hai đầu A1 và A2 trong hai trường hợp :

      - Cực G để hở và đo theo hình 5 - 3a.

      - Cực G nối với A2 và đo theo hình 5 - 3b. Ghi kết quả vào bảng 3. Chỗ nhận xét cần ghi: dẫn điện hay không dẫn điện.

Quảng cáo

II. Mẫu báo cáo thực hành

               ĐIÔT – TIRIXTO – TRIAC

   Họ và tên: Đào Anh Đăng.

      Lớp: 12A2.

1. Kiểm hiểu và kiểm tra điôt

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

2. Tìm hiểu và kiểm tra tirixto

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

3. Tìm hiểu và kiểm tra triac

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

4. Đánh giá kiết quả thực hành

   Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12