Câu 1 trang 115 Công nghệ 12Bài 30: Ôn tập

Câu 1 trang 115 Công nghệ 12: Vẽ một mạch điện gồm nguồn điện và ba loại linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Hãy viết biểu thức điện áp trên các linh kiện đó là theo dòng điện I. Tính giá trị các điện áp đó khi dòng điện I ở các tần số: f = 0

Quảng cáo
Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

Trả lời

   Sơ đồ mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   - Cường độ dòng điện chạy trong mạch:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   - Dung kháng của tụ điện: Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

Quảng cáo

   - Cảm kháng của cuộn cảm:Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   - Biểu thức dòng điện qua R, L, C:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   - Khi f = 0 → ZL = ZC = 0; i = I0

→ UR = I0.R; UL = UC = 0.

   - Khi cộng hưởng: ZL = ZC → tổng trở Z = R

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12
Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-30-on-tap.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên