Câu 3 trang 116 Công nghệ 12Bài 30: Ôn tập

Câu 3 trang 116 Công nghệ 12: Nêu sự giống và khác nhau khi sử dụng điôt tiếp mặt và tirixto.

Trả lời

Quảng cáo

   - Giống: đều được sử dụng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

   - Khác: tirixto chỉnh lưu dòng điện có điều khiển còn điôt tiếp mặt thì không.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-30-on-tap.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên