Câu 2 trang 102 Công nghệ 12Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Câu 2 trang 102 Công nghệ 12: Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.

Trả lời

Quảng cáo

   Nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha: dựa vào nguyên lí cảm ứng điện từ.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-25-may-dien-xoay-chieu-ba-pha-bien-ap-ba-pha.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên