Câu 3 trang 102 Công nghệ 12Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Câu 3 trang 102 Công nghệ 12: Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV.

Quảng cáo

Hãy:

   a) Vẽ sơ đồ đấu dây.

   b) Tính hệ số biến áp pha và dây.

   c) Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp.

Trả lời

   a) Sơ đồ đấu dây (kiểu Δ/Yo):

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12
Quảng cáo

   b) Hệ số biến áp pha:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   Hệ số biến áp dây:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   c)

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   Điện áp pha của cuộn thứ cấp là:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   Điện áp dây của cuộn thứ cấp là:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12
Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-25-may-dien-xoay-chieu-ba-pha-bien-ap-ba-pha.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên