Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 22 (có đáp án): Hệ thống điện quốc gia

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 22 (có đáp án): Hệ thống điện quốc gia

Câu 1: Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình:

Quảng cáo

A. Sản xuất điện

B. Truyền tải điện

C. Tiêu thụ điện

D. Sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

Đáp án: D

Câu 2: Hệ thống điện Quốc gia gồm:

A. Nguồn điện

B. Lưới điện

C. Hộ tiêu thụ

D. Nguồn điện, lưới điện, hộ tiêu thụ

Đáp án: D

Câu 3: Các nhà máy sản xuất điện thường phân bố ở:

A. Vùng nông thôn

B. Khu tập trung đông dân cư

C. Ở các thành phố lớn

D. Khu không tập trung dân cư và đô thị

Đáp án: D. Vì sự có mặt của các nhà máy sản xuất điện sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Quảng cáo

Câu 4: Trước năm 1994, nước ta có hệ thống điện:

A. Khu vực miền Bắc

B. Khu vục miền Trung

C. Khu vực miền Nam

D. Ba hệ thống điện độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Đáp án: D

Câu 5: Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện vào thời gian nào:

A. Trước năm 1994

B. Tháng 5/1994

C. Ngay từ khi đất nước ta sản xuất ra điện.

D. Chưa xuất hiện

Đáp án: B

Câu 6: Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện với chiều dài khoảng:

A. 1870 km

B. 1780 km

C. 1870 m

D. 1780 m

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 7: Hệ thống điện quốc gia cung cấp điện cho:

A. Khu vực miền Bắc

B. Khu vực miền Trung

C. Khu vực miền Nam

D. Toàn quốc

Đáp án: D

Câu 8: Chức năng của lưới điện quốc gia

A. Sản xuất điện năng

B. Tiêu thụ điện năng

C. Phân phối điện năng đến nơi tiêu thụ

D. Truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.

Đáp án: D

Câu 9: Lưới điện truyền tải có điện áp

A. 66 kV

B. Trên 66 kV

C. Từ 66 kV trở lên

D. Dưới 66 kV

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 10: Lưới điện phân phối có điện áp

A. 35 kV

B. Từ 35 kV trở xuống

C. Từ 35 kV trở lên

D. Dưới 35 kV

Đáp án: B

Câu 11: Hệ thống điện quốc gia là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên

A. miền Bắc.     

B. miền Trung. 

C. miền Nam.

D. toàn quốc

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống điện quốc gia là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên toàn quốc, được liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện các quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

Câu 12: Lưới điện quốc gia có chức năng:

A. làm tăng áp.

B. hạ áp.

C. truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ.

D. gồm các đường dây dẫn, các trạm điện liên kết lại.

Đáp án đúng: C

Giải thích: Lưới điện quốc gia có chức năng truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-22-he-thong-dien-quoc-gia.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên