Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 (có đáp án): Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 (có đáp án): Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Câu 1: Máy điện xoay chiều ba pha là:

A. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha

B. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha

C. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha và ba pha

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: A

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Máy điện tĩnh: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau

B. Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động

C. Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau.

D. Máy điện tĩnh và máy điện quay là máy điện xoay chiều ba pha

Đáp án: A

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

C. Không biến đổi tần số

D. Biến đổi điện áp và tần số của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

Đáp án: D

Câu 4: Cấu tạo máy biến áp ba pha:

A. Chỉ có lõi thép

B. Chỉ có dây quấn

C. Có lõi thép và dây quấn

D. Có lõi thép hoặc dây quấn

Đáp án: C

Câu 5: Máy biến áp đấu dây kiểu:

A. Nối sao – sao có dây trung tính

B. Nối sao – tam giác

C. Nối tam giác – sao có dây trung tính

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 6: Công thức tính hệ số biến áp pha:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Đáp án: A

Câu 7: Công thức tính hệ số biến áp dây:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Đáp án: B

Câu 8: Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì

A. Kd = Kp

B. Kd = 1/Kp

C. Kd = √3 Kp

D. Kd = Kp/√3

Đáp án: A

Câu 9: Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:

A. Kd = Kp

B. Kd = √3 Kp

C. Kp = √3 Kd

D. Kp = Kd/√3

Đáp án: B

Câu 10: Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

A. Kp = √3 Kd

B. Kd = Kp/√3

C. Kd = √3 Kp

D. Kd = 1/Kp

Đáp án: B

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-25-may-dien-xoay-chieu-ba-pha-bien-ap-ba-pha.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12