Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 (có đáp án): Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 (có đáp án): Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Câu 1: Máy điện xoay chiều ba pha là:

Quảng cáo

A. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha

B. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha

C. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha và ba pha

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: A

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Máy điện tĩnh: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau

B. Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động

C. Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau.

D. Máy điện tĩnh và máy điện quay là máy điện xoay chiều ba pha

Đáp án: A

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

C. Không biến đổi tần số

D. Biến đổi điện áp và tần số của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 4: Cấu tạo máy biến áp ba pha:

A. Chỉ có lõi thép

B. Chỉ có dây quấn

C. Có lõi thép và dây quấn

D. Có lõi thép hoặc dây quấn

Đáp án: C

Câu 5: Máy biến áp đấu dây kiểu:

A. Nối sao – sao có dây trung tính

B. Nối sao – tam giác

C. Nối tam giác – sao có dây trung tính

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 6: Công thức tính hệ số biến áp pha:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 7: Công thức tính hệ số biến áp dây:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Đáp án: B

Câu 8: Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì

A. Kd = Kp

B. Kd = 1/Kp

C. Kd = √3 Kp

D. Kd = Kp/√3

Đáp án: A

Câu 9: Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:

A. Kd = Kp

B. Kd = √3 Kp

C. Kp = √3 Kd

D. Kp = Kd/√3

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 10: Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

A. Kp = √3 Kd

B. Kd = Kp/√3

C. Kd = √3 Kp

D. Kd = 1/Kp

Đáp án: B

Câu 11: Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Y/Yo ,được cấp điện bởi nguồn điện ba pha  Ud=22kv có . Tính hệ số biến áp dây.

A. 45

B. 50

C. 55

D. 30

Đáp án đúng: C

Giải thích:

Hệ số biến áp pha : Kp=N1N2Kp=11000200=55

Vì dây quấn của biến áp nối Y/Yo nên hệ số biến áp dây: Kd=Kp=55

Câu 12: Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên:

A. hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. nguyên lý lực điện từ.

C. nguyên lý cảm ứng điện từ và lực điện từ.

D. hiện tượng cộng hưởng.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 13: Máy biến áp ba pha là ..., dùng để biến đổi điện áp của hệ thống nguồn điện xoay chiều ba pha nhưng giữ nguyên tần số.

A. máy phát điện

B. động cơ điện

C. máy điện quay

D. máy điện tĩnh

Đáp án đúng: D

Giải thích:

Máy biến áp ba pha là máy điện tĩnh, dùng để biến đổi điện áp của hệ thống nguồn điện xoay chiều ba pha nhưng giữ nguyên tần số.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-25-may-dien-xoay-chieu-ba-pha-bien-ap-ba-pha.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên