Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

• Nội dung chính

   - Chi tiêu trong gia đình là gì?

   - Gia đình thường có những khoảng chi tiêu nào?

   - Làm thế nào để cân đối được thu, chi trong gia đình?

I. Chi tiêu trong gia đình là gì?

• Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần cho các thành viên trong gia đình từ các nguồn thu nhập của họ.

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

II. Các khoản chi tiêu trong gia đình

1. Chi cho nhu cầu vật chất

• Chi cho ăn uống, may mặc, ở: tiền điện, tiền nước, mua quần áo,…

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

• Chi cho nhu cầu đi lại: đi làm, đi đến trường lớp,…

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

• Chi cho bảo vệ sức khỏe: tiền khám chữa bệnh, mua bảo hiểm y tế

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

2. Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần

• Chi cho học tập: tiền học, tiền mua đồ dùng học tập,…

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

• Chi cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí: tiền đi nghỉ mát, đi công viên, đi xem phim, về quê thăm ông bà,..

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

• Chi cho nhu cầu giao tiếp xã hội: gặp mặt bạn bè, đi sinh nhật, đám cưới,..

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

III. Chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam

• Thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố và nông thôn là khác nhau.

• Các hộ ở thành phố có thu nhập chủ yếu bằng tiền, còn các hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng sản phẩm mà họ sản xuất ra. Vì vậy nó ảnh hưởng đến việc chi tiêu

• Chi tiêu cho các nhu cầu đi lại, bảo vệ sức khỏe, học tập là những khoản chi không thể thiếu dù ở nông thôn hay thành phố.

• Mức chi tiêu phụ thuộc vào khả năng từng gia đình.

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

IV. Biện pháp cân đối thu, chi

• Mục đích: làm cho tổng thu nhập của gia đình phải lớn hơn tổng chi tiêu, để phần dư ra làm phần tích lũy cho gia đình.

1) Chi tiêu hợp lý

• Dù ở nông thôn hay thành phố , múc chi tiêu của mỗi gia đình đều phải cân đối với khả năng thu nhập của gia đình, đồng thời phải có tích lũy.

• Phần tích lũy nhằm mục đích phục vụ các nhu cầu về y tế, học tập,.. khi có trường hợp khẩn cấp.

• Ví dụ 1: Thu nhập của 1 gia đình ở thành thị có 4 người trong 1 tháng là: 1.500.000đ

Trong đó:

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

• Ví dụ 2: Thu nhập của 1 gia đình ở nông thôn có 6 người trong 1 năm là: 10.000.000đ

Trong đó:

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

2) Biện pháp cân đối thu, chi

a) Chi tiêu theo kế hoạch

• Chi tiêu theo kế hoạch là việc xác định trước nhu cầu cần chi tiêu và cân đối được với khả năng thu nhập

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

b) Tích lũy ( tiết kiệm)

• Môi cá nhân và gia đình đều phải có tích lũy.

• Có tích lũy nhờ tiết kiệm chi tiêu hàng ngày.

• Tích lũy giúp ta có khản tiền chi cho những việc đọt xuất, mua sắm hoặc phát triển kinh tế gia đình

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án hay nhất

V. Ghi nhớ

- Chi tiêu trong gia đình bao gồm:

   + Chi tiêu cho các nhu cầu vật chất: ăn, mặc, ở, đi lại.

   + Chi cho các nhu cầu văn hóa, tinh thần: học tập, giao tiếp, giải trí, tham quan.

   + Chi tiêu của các hộ gia đình ở thành phố lớn hơn so với ở nông thôn.

- Để cân đối được thu chi:

   + Phải cân nhắc kĩ trước khi quyết định chi tiêu

   + Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

   + Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Con người có những nhu cầu gì trong cuộc sống?

A. May mặc.

B. Ăn uống

C. Giải trí, đi lại, thăm viếng.

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Con người có những nhu cầu trong cuộc sống như:

   + May mặc.

   + Ăn uống

   + Giải trí, đi lại, thăm viếng – Bảng 5 SGK trang 129

Câu 2: Chi tiêu trong gia đình là gì?

A. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất

B. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần

C. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu xã hội

D. Đáp án A và B đúng

Đáp án: D

Giải thích: Chi tiêu trong gia đình là:

   + Các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất

   + Các chi phí để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần

Câu 3: Nhu cầu vật chất là những nhóm nhu cầu nào?

A. Ăn uống, may mặc, xem phim, khám bệnh.

B. Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh .

C. Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim.

D. Thăm viếng bạn bè, mua nhà, du lịch.

Đáp án: B

Giải thích: Nhu cầu vật chất là những nhóm nhu cầu về: Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh… – SGK trang 128

Câu 4: Nhu cầu văn hóa tinh thần là những nhóm nhu cầu nào?

A. Ăn uống, may mặc, xem phim, khám bệnh.

B. Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh .

C. Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim.

D. Thăm viếng bạn bè, mua nhà, du lịch.

Đáp án: C

Giải thích: Nhu cầu văn hóa tinh thần là những nhóm nhu cầu: Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim… - SGK trang 129

Câu 5: Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

A. Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

B. Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

C. Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Để cân đối thu chi trong gia đình:

   + Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

   + Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

   + Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập – SGK trang 133

Câu 6: Chi tiêu các hộ gia đình ở thành phố so với nông thôn như thế nào?

A. lớn hơn

B. nhỏ hơn

C. bằng nhau

D. Cả A, B, C đều sai

Đáp án: A

Giải thích: Chi tiêu các hộ gia đình ở thành phố lớn hơn so với nông thôn – SGK trang 133

Câu 7: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình không nhằm mục đích?

A. Để chi cho những việc đột xuất

B. Mua sắm thêm các đồ dùng khác

C. Để phát triển kinh tế gia đình

D. Tiết kiệm để mua sắm những đồ hàng hiệu đắt tiền

Đáp án: D

Giải thích: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích:

   + Để chi cho những việc đột xuất

   + Mua sắm thêm các đồ dùng khác

   + Để phát triển kinh tế gia đình – SGK trang 133

Câu 8: Cân đối thu, chi là:

A. việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình

B. đảm bảo sao cho tổng thu nhập của gia đình lớn hơn tổng chi tiêu, dể có thể dành được một phần tích lũy cho gia đình

C. là các chi phí để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần

D. là tiền để dành được trong 1 năm

Đáp án: B

Giải thích: Cân đối thu, chi là đảm bảo sao cho tổng thu nhập của gia đình lớn hơn tổng chi tiêu, dể có thể dành được một phần tích lũy cho gia đình – SGK trang 130

Câu 9: Gia đình em 1 năm thu hoạch được 8 tấn chè tươi. Bán chè được giá 25.000 đồng/1 kg. Tính số tiền thu được từ việc bán chè tươi?

A. 7200000 đồng

B. 73000000 đồng

C. 200000000 đồng

D. 50000000 đồng

Đáp án: C

Giải thích:

Đổi: 8 tấn = 8000 kg

Số tiền thu được từ việc bán chè tươi là:

8000 × 25.000 = 200.000.000 (đồng)

Câu 10: Gia đình em có: Bố là thợ xây với mức lương 5000000 đồng/ tháng. Mẹ làm công nhân với mức lương 4000000đồng / tháng. Chị gái đang học lớp 9 và em là học sinh lớp 6. Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng?

A. 9000000 đồng

B. 10000000 đồng

C. 11000000 đồng

D. 1100000 đồng

Đáp án: A

Giải thích: Tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng là: 5000000 + 4000000 = 9000000 đồng

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 6 | Soạn Công nghệ lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-26-chi-tieu-trong-gia-dinh.jsp