Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 27 có đáp án hay nhất

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 27 có đáp án hay nhất

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. XÁC ĐỊNH THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH

• Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo nên

• Các nguồn thu nhập chính: thu nhập bằng tiền và bằng hiện vật.

Bài 1:

Gia đình em có 6 người, sống ở thành phố.

Ông nội công tác tại một cơ quan Nhà nước có mức lương tháng là 900 000đ, bà nội đã nghỉ hưu với mức lương 350 000đ một tháng.

Bố là công nhân ở một nhà máy với mức lương tháng là 1 000 000đ, mẹ là giáo viên có mức lương tháng là 800 000đ, chị gái học ở trường THPT và em học lớp 6.

Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?

Trả lời:

• Tổng thu nhập của gia đình trong một tháng là:

900000 + 350000 + 1000000 + 800000 = 3 050 000đ

Bài 2:

Gia đình em có 4 người, sống ở nông thôn, lao động chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg.

Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

Trả lời:

• Số thóc đem ra chợ bán là:

5 - 1,5 = 3,5 (tấn)

• Đổi 3,5 tấn = 3500 (kg)

• Số tiền bán thóc trong một năm là:

3500 × 2000 = 7000000 (đồng)

• Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

7000000 + 1000000 = 8 000 000 (đồng)

Bài 3:

Gia đình em có 6 người, sống ở miền trung du Bắc Bộ, lao động chủ yếu là trồng cây công nghiệp (chè, thuốc lá), trồng rừng, làm nương... Ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà, lợn. Mỗi năm có thu nhập như sau:

   - Tiền bán chè: 10.000.000 đồng

   - Tiền bán lá cây thuốc lá: 1.000.000 đồng

   - Tiền bán củi: 200.000 đồng

   - Tiền bán các sản phẩm khác: 1.800.000 đồng

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Trả lời:

• Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm là:

10000000 + 1000000 + 200000 + 1800000 = 13.000.000 (đồng)

II. XÁC ĐỊNH CHI TIÊU CỦA GIA ĐÌNH

• Chi tiêu trong gia đình là chi phí để thỏa mãn nhu cầu vật chất văn hóa tinh thần của các thanh viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ

• Chi cho ăn, mặc, ở: mua gạo, mua quần áo, giày dép, trả tiền điện, điện thoại, nước, mua đồ dùng gia đình.

   + Chi cho học tập: mua sách vở, học phí, mua sách báo, tạp chí

   + Chi cho đi lại: tàu xe, xăng xe

   + Chi khác: …

• Tiết kiệm:

Bài 1: Gia đình ở thành phố có tổng thu nhập là: 3.050.000đ

Trả lời:

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 27 có đáp án hay nhất

Bài 2: Gia đình ở nông thôn có tổng thu nhập là: 8.000.000đ trong 1 năm

Trả lời:

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 27 có đáp án hay nhất

Bài 3: Gia đình ở trung du bắc bộ có tổng thu nhập là: 13.000.000đ trong 1 năm

Trả lời:

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 27 có đáp án hay nhất

III. Cân đối thu chi

Bài 1: Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000 đồng.

Trả lời:

• Mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết của gia đình em tại thành phố là:

   + Chi cho ăn, mặc, ở: mua gạo, thịt; mua quần áo, dày dép; trả tiền điện, điện thoại, nước; mua đồ dùng gia đình: 1.000.000 đồng

   + Chi chon học tập: Mua sách vở, trả học phí, mua báo, tạp chí,... : 150.000 đồng

   + Chi khác: 500.000 đồng

   + Tiết kiệm: 350.000 đồng

• Mức chi tiêu cho các nhu cầu thiết của gia đình em tại nông thôn là:

   + Chi cho ăn, mặc, ở: mua gạo, thịt; mua quần áo, dày dép; trả tiền điện, điện thoại, nước; mua đồ dùng gia đình: 300.000 đồng

   + Chi chon học tập: Mua sách vở, trả học phí, mua báo, tạp chí,... : 100.000

   + Chi khác: 100.000 đồng

   + Tiết kiệm: 300.000 đồng

Bài 2: Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được không?

Trả lời:

• Nếu chi tiêu không hợp lí em sẽ không để danh được tiền.

• Nếu chi tiêu hợp lí em sẽ để dành được.

• Ví dụ:

   + 1 tháng có 30 ngày em sẽ để dành được 15.000 đồng.

   + Mua truyện hết 5.000 đồng. Mua quà tặng bạn hết 5.000 đồng. Em vẫn tiết kiệm được 5.000 đồng/ 1 tháng.

Bài 3: Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ… để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi tết.

Tổng số tiền mỗi năm em có khoảng 200.000đ

Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?

Em để dành được bao nhiêu?

Trả lời:

- Sử dụng vào việc:

   + Mua đồ dùng học tập: 100.000đ

   + Đi gặp mặt bạn bè: 50.000đ ⇒ còn lại: 50.000đ.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Gia đình em 1 năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tính số thóc đem ra chợ bán?

A. 350kg

B. 3,5 tấn

C. 6,5 tấn

D. 5000kg

Đáp án: B

Giải thích: Số thóc đem ra chợ bán là: 5 – 1,5 = 3, 5(tấn)

Câu 2: Gia đình em 1 năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tính số tiền bán được ngoài chợ?

A. 700.000 đồng

B. 7.000.000 đồng

C. 3.500.000 đồng

D. 350.000.000 đồng

Đáp án: B

Giải thích: Số thóc đem ra chợ bán là: 5 – 1,5 = 3, 5(tấn)

3,5 tấn = 3.500 kg

Số tiền bán được ngoài chợ là: 3.500 × 2.000 = 7.000.000 đồng

Câu 3: Điều gì dẫn đến sự chi tiêu khác nhau giữa thành thị, nông thôn?

A. Điều kiện sống

B. Điều kiện làm việc

C. Nhận thức xã hội

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Sự chi tiêu khác nhau giữa thành thị, nông thôn do:

   + Điều kiện sống

   + Điều kiện làm việc

   + Nhận thức xã hội

Câu 4: Chi tiêu cho nhu cầu văn hóa tinh thần không bao gồm:

A. Học tập

B. Du lịch

C. Khám bệnh

D. Gặp gỡ bạn bè

Đáp án: C

Giải thích: Khám bệnh là chi tiêu cho nhu cầu vật chất – SGK trang 128

Câu 5: Gia đình em 1 năm thu hoạch được 2 tấn thóc đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng. Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

A. 500.000 đồng

B. 5.000.000 đồng

C. 600.000 đồng

D. 6.000.000 đồng

Đáp án: B

Giải thích: 2 tấn = 2.000 kg

Số tiền bán thóc thu được là: 2.000 × 2.000 = 4.000.000 đồng

Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

4.000.000 + 1.000.000 = 5.000.000 đồng

Câu 6: Các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình là?

A. Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

B. Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

C. Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập

D. Đáp án A, B, C đúng

Đáp án: D

Giải thích: Các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình là:

   + Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

   + Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

   + Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập - SGK trang 129

Câu 7: Gia đình em có 4 người: Bố là công nhân ở nhà máy với mức lương 6.000.000 đồng/ tháng. Mẹ làm ở xưởng may với mức lương 5.000.000đồng / tháng. Chị gái và em là học sinh lớp 6. Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng?

A. 1.000.000 đồng

B. 10.000.000 đồng

C. 11.000.000 đồng

D. 1.100.000 đồng

Đáp án: C

Giải thích: Tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng là: 6.000.000 + 5.000.000 = 10.000.000 đồng

Câu 8: Tổng mức thu nhập của gia đình em 1 tháng là 10.000.000 đồng/ tháng. Tổng mức chi là 90.000.000 đồng/ năm. Em hãy tính khoản tiền để dành của gia đình em sau 1 năm?

A. 100.000.000 đồng

B. 10.000.000 đồng

C. 3.000.000 đồng

D. 30.000.000 đồng

Đáp án: D

Giải thích: Tổng mức thu nhập của gia đình em sau 1 năm là:

10.000.000 × 12 = 120.000.000 đồng

Khoản tiền để dành của gia đình em sau 1 năm là:

120.000.000 – 90.000.000 = 30.000.000 đồng

Câu 9: Gia đình em có 5 người. Mỗi năm có thu nhập như sau:

- Tiền bán chè tươi: 10.000.000 đồng

- Tiền bán chè khô: 4.000.000 đồng

- Tiền bán củi: 1.000.000 đồng

- Tiền bán các sản phẩm khác: 500.000 đồng.

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm?

A. 15.500.000 đồng

B. 10.000.000 đồng

C. 14.000.000 đồng

D. 14.500.000 đồng

Đáp án: A

Giải thích: Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

10.000.000 + 4.000.000 + 1.000.000 + 500.000 = 15.500.000 đồng

Câu 10: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích?

A. Để chi cho những việc đột xuất

B. Mua sắm thêm các đồ dùng khác

C. Để phát triển kinh tế gia đình

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích:

   + Để chi cho những việc đột xuất

   + Mua sắm thêm các đồ dùng khác

   + Để phát triển kinh tế gia đình – SGK trang 133

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 6 | Soạn Công nghệ lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-27-thuc-hanh-bai-tap-tinh-huong.jsp