20 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 4 (có đáp án)20 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 4 (có đáp án)

Câu 1: Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp không bao gồm :

A. Tiền công

B. Tiền lương

C. Tiền trợ cấp xã hội

D. Tiền thưởng

Đáp án: C

Giải thích: Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp bao gồm: tiền công, tiền lương, tiền thưởng. Tiền trợ cấp xã hội là thu nhập của thương binh và gia đình liệt sĩ – SGK trang 126

Câu 2: Thu nhập chính của người bán hàng là:

A. Tiền công

B. Tiền lãi bán hàng

C. Tiền thưởng

D. Tiền bảo hiểm

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập chính của người bán hàng là: tiền lãi bán hàng – SGK trang 126

Câu 3: Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam gồm mấy loại ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam gồm 3 loại:

   + Thu nhập gia đình công nhân viên chức

   + Thu nhập gia đình sản xuất

   + Thu nhập người buôn bán, dịch vụ - SGK trang 126

Câu 4: Các nguồn thu nhập của gia đình bao gồm:

A. Thu nhập bằng tiền

B. Thu nhập bằng hiện vật

C. Thu nhập bằng ngoại tệ

D. Đáp án A và B đúng

Đáp án: D

Giải thích: Các nguồn thu nhập của gia đình bao gồm:

   + Thu nhập bằng tiền

   + Thu nhập bằng hiện vật – SGK trang 124, 125

Câu 5: Thu nhập bằng hiện vật gồm có:

A. Đồ mỹ nghệ, lúa gạo, gia súc gia cầm

B. Rau,củ quả, tiền học bổng, tiền trợ cấp xã hội

C. Tiền lương, tiền bán hàng, tiền tiết kiệm

D. Đồ đan lát, đồ mỹ nghệ, tiền tiết kiệm

Đáp án: A

Giải thích: Thu nhập bằng hiện vật gồm có: Đồ mỹ nghệ, lúa gạo, gia súc gia cầm… - SGK trang 125

Câu 6: Thu nhập của gia đình là:

A. tổng các khoản thu bằng hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra

B. tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của bố tạo ra

C. tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra

D. tổng các khoản thu bằng tiền do lao động của bố tạo ra

Đáp án: C

Giải thích: Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra – SGK trang 124

Câu 7: Thu nhập bằng tiền của của gia đình không có từ nguồn nào?

A. Tiền lương, tiền thưởng

B. Gia súc, gia cầm

C. Tiền lãi bán hàng

D. Tiền bán sản phẩm

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập bằng tiền của của gia đình có từ:

   + Tiền lương, tiền thưởng

   + Tiền lãi bán hàng

   + Tiền bán sản phẩm… - SGK trang 124

Câu 8: Con người có những nhu cầu gì trong cuộc sống?

A. May mặc.

B. Ăn uống

C. Giải trí, đi lại, thăm viếng.

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Con người có những nhu cầu trong cuộc sống như:

   + May mặc.

   + Ăn uống

   + Giải trí, đi lại, thăm viếng – Bảng 5 SGK trang 129

Câu 9: Chi tiêu trong gia đình là gì?

A. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất

B. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần

C. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu xã hội

D. Đáp án A và B đúng

Đáp án: D

Giải thích: Chi tiêu trong gia đình là:

   + Các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất

   + Các chi phí để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần

Câu 10: Nhu cầu vật chất là những nhóm nhu cầu nào?

A. Ăn uống, may mặc, xem phim, khám bệnh.

B. Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh .

C. Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim.

D. Thăm viếng bạn bè, mua nhà, du lịch.

Đáp án: B

Giải thích: Nhu cầu vật chất là những nhóm nhu cầu về: Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh… – SGK trang 128

Câu 11: Nhu cầu văn hóa tinh thần là những nhóm nhu cầu nào?

A. Ăn uống, may mặc, xem phim, khám bệnh.

B. Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh.

C. Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim.

D. Thăm viếng bạn bè, mua nhà, du lịch.

Đáp án: C

Giải thích: Nhu cầu văn hóa tinh thần là những nhóm nhu cầu: Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim… - SGK trang 129

Câu 12: Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

A. Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

B. Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

C. Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Để cân đối thu chi trong gia đình:

   + Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

   + Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

   + Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập – SGK trang 133

Câu 13: Chi tiêu các hộ gia đình ở thành phố so với nông thôn như thế nào?

A. lớn hơn

B. nhỏ hơn

C. bằng nhau

D. Cả A, B, C đều sai

Đáp án: A

Giải thích: Chi tiêu các hộ gia đình ở thành phố lớn hơn so với nông thôn – SGK trang 133

Câu 14: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình không nhằm mục đích?

A. Để chi cho những việc đột xuất

B. Mua sắm thêm các đồ dùng khác

C. Để phát triển kinh tế gia đình

D. Tiết kiệm để mua sắm những đồ hàng hiệu đắt tiền

Đáp án: D

Giải thích: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích:

   + Để chi cho những việc đột xuất

   + Mua sắm thêm các đồ dùng khác

   + Để phát triển kinh tế gia đình – SGK trang 133

Câu 15: Gia đình em 1 năm thu hoạch được 2 tấn thóc đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng. Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

A. 500.000 đồng

B. 5.000.000 đồng

C. 600.000 đồng

D. 6.000.000 đồng

Đáp án: B

Giải thích: 2 tấn = 2.000 kg

Số tiền bán thóc thu được là: 2.000 × 2.000 = 4.000.000 đồng

Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

4.000.000 + 1.000.000 = 5.000.000 đồng

Câu 16: Các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình là?

A. Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

B. Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

C. Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập

D. Đáp án A, B, C đúng

Đáp án: D

Giải thích: Các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình là:

   + Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

   + Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

   + Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập - SGK trang 129

Câu 17: Gia đình em có 4 người: Bố là công nhân ở nhà máy với mức lương 6.000.000 đồng/ tháng. Mẹ làm ở xưởng may với mức lương 5.000.000đồng / tháng. Chị gái và em là học sinh lớp 6. Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng?

A. 1.000.000 đồng

B. 10.000.000 đồng

C. 11.000.000 đồng

D. 1.100.000 đồng

Đáp án: C

Giải thích: Tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng là: 6.000.000 + 5.000.000 = 10.000.000 đồng

Câu 18: Tổng mức thu nhập của gia đình em 1 tháng là 10.000.000 đồng/ tháng. Tổng mức chi là 90.000.000 đồng/ năm. Em hãy tính khoản tiền để dành của gia đình em sau 1 năm?

A. 100.000.000 đồng

B. 10.000.000 đồng

C. 3.000.000 đồng

D. 30.000.000 đồng

Đáp án: D

Giải thích: Tổng mức thu nhập của gia đình em sau 1 năm là:

10.000.000 × 12 = 120.000.000 đồng

Khoản tiền để dành của gia đình em sau 1 năm là:

120.000.000 – 90.000.000 = 30.000.000 đồng

Câu 19: Gia đình em có 5 người. Mỗi năm có thu nhập như sau:

- Tiền bán chè tươi: 10.000.000 đồng

- Tiền bán chè khô: 4.000.000 đồng

- Tiền bán củi: 1.000.000 đồng

- Tiền bán các sản phẩm khác: 500.000 đồng.

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm?

A. 15.500.000 đồng

B. 10.000.000 đồng

C. 14.000.000 đồng

D. 14.500.000 đồng

Đáp án: A

Giải thích: Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

10.000.000 + 4.000.000 + 1.000.000 + 500.000 = 15.500.000 đồng

Câu 20: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích?

A. Để chi cho những việc đột xuất

B. Mua sắm thêm các đồ dùng khác

C. Để phát triển kinh tế gia đình

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích:

   + Để chi cho những việc đột xuất

   + Mua sắm thêm các đồ dùng khác

   + Để phát triển kinh tế gia đình – SGK trang 133

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Công nghệ lớp 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 6 | Soạn Công nghệ lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm học tập 2k9