Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (ngắn nhất)

Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (ngắn nhất)

A. Lý thuyết

1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất

- Nguyên nhân:

   + Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, lúc nào Trái đất cũng chỉ chiếu sáng được một nửa.

   + Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.

- Biểu hiện:

   + Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở những địa điểm có vĩ độ khác nhau, càng xa xích đạo về phía 2 cực càng biểu hiện rõ.

   + Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm dài ngắn như nhau.

   + Trong 2 ngày xuân phân và thu phân, 2 nửa cầu Bắc và Nam có số giờ chiếu sáng như nhau.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (ngắn nhất) | Lý thuyết và trắc nghiệm Địa Lí 6 chọn lọc có đáp án

Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (ngắn nhất) | Lý thuyết và trắc nghiệm Địa Lí 6 chọn lọc có đáp án

Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (ngắn nhất) | Lý thuyết và trắc nghiệm Địa Lí 6 chọn lọc có đáp án

2. Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa

   - Ngày 22/6 và 22/12, ở vĩ tuyến 66033' Bắc và Nam có 1 ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ. Số lượng ngày dài suốt 24 giờ ở các vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam đến hai cực thay đổi theo mùa, từ 1 ngày đến 6 tháng.

   - Địa điểm ở Cực Bắc và Nam có ngày, đêm dài 24 giờ suốt 6 tháng.

   - Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ảnh hưởng trực tiếp tới khí hậu, sinh hoạt, hoạt động sản xuất của con người.

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:

   A. Nằm ở 2 cực

   B. Nằm trên xích đạo

   C. Nằm trên 2 vòng cực

   D. Nằm trên 2 chí tuyến

Các địa điểm ở Cực Bắc và Nam có ngày, đêm dài 24 giờ suốt 6 tháng.

Chọn: A.

Câu 2: Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 có ngày hoặc đêm dài:

   A. 22 giờ

   B. 24 giờ

   C. 12 giờ

   D. 20 giờ

Ngày 22/6 và 22/12, ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam có 1 ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

Chọn: B.

Câu 3: Ở xích đạo có:

   A. 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.

   B. Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12.

   C. Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6.

   D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm dài ngắn như nhau: 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.

Chọn: A.

Câu 4: Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

   A. Vòng cực Bắc

   B. Vòng cực Nam

   C. Cực Bắc

   D. Cực Nam

Cực Nam có ngày, đêm dài 24 giờ suốt 6 tháng, tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau.

Chọn: D.

Câu 5: Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên:

   A. Có ngày dài đêm ngắn.

   B. Có ngày ngắn đêm dài.

   C. Có ngày đêm dài bằng nhau.

   D. Cả A, B, C đều sai.

Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên: Có ngày dài đêm ngắn.

Chọn: A.

Câu 6: Vào ngày 21 thúng 3, Mặt Trời chiếu thẳng góc trên mặt đất ở đường xích đạo nên các địa điểm nằm trên đường xích đạo có:

   A. Ngày ngắn hơn đêm.

   B. Ngày dài hơn đêm.

   C. Ngày đêm dài bằng nhau.

   D. Cả A, B, C đều sai.

Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm dài ngắn như nhau.

Chọn: C.

Câu 7: Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:

   A. Chí tuyến Bắc.

   B. Chí tuyến Nam.

   C. Đường xích đạo.

   D. Vòng cực Bắc.

Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường vòng cực Bắc.

Chọn: D.

Câu 8: Các địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày đêm dài suốt:

   A. 3 tháng.

   B. 6 tháng.

   C. 9 tháng.

   D. 12 tháng.

Các địa điểm ở Cực Bắc và Nam có ngày, đêm dài 24 giờ suốt 6 tháng.

Chọn: B.

Câu 9: Ngày 22 - 12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng

   A. ngày dài hơn đêm.

   B. ngày dài suốt 24 giờ.

   C. đêm dài hơn ngày.

   D. ngày và đêm dài bằng nhau.

Ngày 22 - 12, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở nửa cầu Nam. Ở nửa cầu Bắc có hiện tượng: đêm dài hơn ngày.

Chọn: C.

Câu 10: Trong hai ngày xuân phân (21 - 3) và thu phân (23 - 9), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở

   A. vòng cực.

   B. chí tuyến.

   C. vĩ tuyến 23o27’.

   D. xích đạo.

Trong hai ngày xuân phân (21 - 3) và thu phân (23 - 9), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở xích đạo.

Chọn: D.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 6 | Để học tốt Địa Lí 6 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-9-hien-tuong-ngay-dem-dai-ngan-theo-mua.jsp