Hóa 12 Bài 19: Hợp kim

Hóa 12 Bài 19: Hợp kim

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 19: Hợp kim - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 91 SGK Hóa 12 - Video giải tại 4:41): Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi thế nào khi biến thành hợp kim?

Lời giải:

Hợp kim dẫn điện và nhiệt kém hơn kim loại nguyên chất.

- Độ cứng của hợp kim hơn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất, độ dẻo thì hợp kim kém hơn kim loại.

- Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại thành phần.

Bài 2 (trang 91 SGK Hóa 12 - Video giải tại 8:04): Để xác định hàm lượng của Ag trong hợp kim người ta hòa tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit clohidric vào dung dịch trên thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng A trong hợp kim.

Lời giải:

Ag → Ag+ + 1e

Ag+ + HCl → AgCl ↓ + H+

Số mol kết tủa là

nAgCl = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 (mol)

Theo pt nAg = nAg+ = nAgCl = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 (mol)

Khối lượng Ag là: mAg = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 0,3 (g)

%mAg= Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 60%

Bài 3 (trang 91 SGK Hóa 12 - Video giải tại 11:10): Trong hợp kim Al – Ni cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Phần trăm khối lượng của hợp kim này là phương án nào sau đây.

A. 81% Al và 19% Ni.

B. 82% Al và 18% Ni.

C. 83% Al và 17% Ni.

D. 84% Al và 16% Ni.

Lời giải:

Đáp án B.

Khối lượng Al là mAl = 27 x 10 = 270 (g)

Khối lượng Ni là mNi= 59 . 1 = 59 (g)

Khối lượng hỗn hợp mhh = mAl + mNi = 270 + 59 = 329 (g)

Thành phần % theo khối lượng

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 4 (trang 91 SGK Hóa 12 - Video giải tại 13:26): Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe – Zn trong dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2(đktc). Thành phần % của hỗn hợp là phương án nào sau đây.

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe.

B. 26,9% Zn và 73,1% Fe.

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe.

D. 24,9% Zn và 75,1% Fe.

Lời giải:

Đáp án là A.

Phương trình phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Gọi x, y lần lượt là số mol Fe và Zn trong hỗn hợp

số mol H2 là nH2 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 0,04(mol)

Giải hệ phương trình ta có: x = 0,03; y = 0,01.

Thành phần % theo khối lượng hỗn hợp là :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Xem thêm các bài Giải bài tập Hóa học 12 (có video) hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác