Hóa 12 Bài 21: Điều chế kim loại

Hóa 12 Bài 21: Điều chế kim loại

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 21: Điều chế kim loại - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 98 SGK Hóa 12 - Video giải tại 10:50): Trình bày các cách có thể :

- Điều chế Ca từ CaCO3

- Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Lời giải:

Phương pháp để điều chế Ca là điện phân nóng chảy muối halogenua khan

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Từ CuSO4 điều chế Cu có thể dùng phương pháp : điện phân dung dịch , thủy luyện, nhiệt luyện.

- Thủy luyện : CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

- Nhiệt luyện :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

- Điện phân dung dịch :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 2 (trang 98 SGK Hóa 12 - Video giải tại 15:51): Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 3 (trang 98 SGK Hóa 12 - Video giải tại 17:55): Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này là :

A. 56% Fe và 4,7% Si

B. 54% Fe và 3,7% Si

C. 53% Fe và 2,7% Si

D. 52% Fe và 4,7% Si

Lời giải:

Giả sử có 100 gam quặng sắt, khối lượng Fe2O3 là 80 gam và khối lượng SiO2 là 10 gam

Số mol Fe2O3 là nFe2O3 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 0,5(mol)

nFe = 2 x nFe2O3 = 0,5.2 = 1(mol)

→ mFe = 1.56 = 56(g)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Tương tự tính cho Si , %Si = 4,7%

Đáp án là A.

Bài 4 (trang 98 SGK Hóa 12 - Video giải tại 21:39): Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3,Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là :

A. 28g.

B. 26g.

C. 24g.

D. 22g.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

30 + mCO = m + mCO2 → m = 30 + 0,25 x 28 – 0,25 x 44 = 26 (g)

Đáp án B.

Bài 5 (trang 98 SGK Hóa 12 - Video giải tại 25:05): Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau khi 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hóa học chung của sự điện phân.

b. Xác định tên kim loại.

Lời giải:

a)PTHH

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

b)Theo định luật Faraday ta có khối lượng chất thoát ra ở điện cực là :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Trong đó A là nguyên tử khối

A = 64 ⇒ A là Cu

Xem thêm các bài Giải bài tập Hóa học 12 (có video) hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác