Hóa 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Hóa 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Video Giải bài tập Hóa 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bài 1: (trang 21 sgk Hóa 9 - Video giải tại 4:47) Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với:

a) Nước.

b) Axit clohidric.

c) Natri hiđroxit?

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Những oxit tác dụng với nước: SO2, Na2O, CO2.

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

b) Những oxit tác dụng với dung dịch HCl: CuO, Na2O.

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

c) Những oxit tác dụng với dung dịch NaOH: CO2, SO2

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Bài 2: (trang 21 sgk Hóa 9 - Video giải tại 7:41) Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng:

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học.

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

     1) H2O.

     2) CuO.

     3) Na2O.

     4) CO2.

     5) P2O5.

c) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

Lời giải:

a) Cả 5 oxit đã cho có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp. Viết các phương trình hóa học

     2H2 + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2H2O

     2Cu + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2CuO

     4Na + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2Na2O

     4P + 5O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2P2O5

     C + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 CO2

b) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2.

     Cu(OH)2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 CuO + H2O

     2Cu + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2CuO

     CaCO3 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 CaO + CO2

     2Ca + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2CaO

c) Các oxit có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

     2NaNO2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 Na2O + N2 + ½ O2

     4Na + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2Na2O

     Ca(HCO3)2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 CaCO3 + CO2 + H2O

     2H2 + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2H2O

Bài 3 (trang 21 sgk Hóa 9 - Video giải tại 12:46): Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO2 và SO2. Làm thế nào có thể loại bỏ những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Lời giải:

Cho hỗn hợp khí CO, CO2, SO2 lội từ từ qua dung dịch Ca(OH)2. CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo chất không tan CaCO3 và CaSO3 còn lại khí CO không tác dụng thoát ra.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O.

Bài 4: (trang 21 sgk Hóa 9 - Video giải tại 15:07) Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric:

a) Axit sunfuric tác dựng với đồng (II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Giải thích cho câu trả lời.

Lời giải:

a) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O (2)

Giả sử cần điều chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4 = nCuSO4 = a mol

Theo pt (2) nH2SO4 = 2.nCuSO4 = 2a mol

Do đó để tiết kiệm ta nên theo phản ứng (1) (phương pháp a) thì lượng axit H2SO4 sử dụng ít hơn ở phản ứng (2).

Bài 5: (trang 21 sgk Hóa 9 - Video giải tại 18:51) Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi điều kiện của phản ứng, nếu có).

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

1) S + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 SO2

2) 2 SO2 + O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2 SO3

3) SO2 + Na2 O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 CuSO4 + SO2↑ + 2 H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2 NaCl

Xem thêm các bài Giải bài tập Hóa học 9 (có video) hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Hóa học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hóa học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6