Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10 có đáp án năm 2023

Trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10 sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức có đáp án, hay nhất. Mời các bạn đón xem:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10 (có đáp án - sách mới)

Quảng cáoLưu trữ: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10 (sách cũ)

BÀI 10: TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu 1: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào Trung Quốc?  

A. Cuộc chiến tranh thuốc phiện của thực dân Anh  

B. Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông  

C. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Nam Kinh  

D. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Tân Sửu

Trả lời

Trong những năm 1840-1842, thực dân Anh tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc của chủ nghĩa thực dân phương Tây

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Phong trào Nghĩa Hoà đoàn ở Trung Quốc là phong trào đấu tranh của lực lượng nào?  

A. giai cấp tư sản.  

B. giai cấp nông dân.  

C. giai cấp công nhân.  

D. giai cấp tiểu tư sản.

Trả lời

Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, một phong trào nông dân chống đế quốc bùng nổ ở miền Bắc Trung Quốc, đó là phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 3: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Tân Hợi trên thực tế đã kết thúc?  

A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.  

B. Tôn Trung Sơn từ chức Đại tổng thống, Viên Thế Khải lên thay.  

C. Khởi nghĩa Vũ Xương bị thất bại.  

D. Triều đình Mãn Thanh câu kết với đế quốc đàn áp cách mạng.

Trả lời

Ngày 29-12-1911, một chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời. Tuy nhiên, những người lãnh đạo không kiên quyết lại vội vã thương lượng, đưa Viêm Thế Khải – vốn là một đại thần của nhà Thanh lên thay Tôn Trung Sơn (2-1912) làm Tổng thống. Cách mạng coi như chấm dứt.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?  

A. Lương Khải Siêu  

B. Khang Hữu Vi  

C. Hồng Tú Toàn  

D. Tôn Trung Sơn

Trả lời

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là Tôn Trung Sơn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Nội dung cơ bản của học thuyết Tam dân là  

A. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc  

B. Dân tộc độc lập, dân chủ, tự do, dân sinh hạnh phúc  

C. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do 

D. Dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

Trả lời

Tôn Trung Sơn đã đề ra Học thuyết Tam dân với nội dung cơ bản: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 6: Trước sự xâm lược của thực dân phương Tây, triều đình Mãn Thanh có phản ứng như thế nào?  

A. Kiên quyết đấu tranh chống đế quốc đến cùng  

B. Thỏa hiệp với đế quốc để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân  

C. Vừa đánh vừa đàm phán để từng bước gạt bỏ ảnh hưởng của thực dân phương Tây  

D. Kêu gọi sự giúp đỡ của các nước chư hầu chống lại thực dân phương Tây

Trả lời

Trước sự xâm lược của thực dân phương Tây, triều đình Mãn Thanh đã tìm cách thỏa hiệp với các nước đế quốc, lần lượt kí các hiệp ước bất bình đẳng để bảo vệ quyền lợi của dòng họ, tập trung lực lượng đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thất bại của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là  

A. Không dựa vào lực lượng nhân dân 

B. Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt  

C. Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm  

D. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu

Trả lời

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thất bại của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là do sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu đứng đầu là Từ Hi Thái hậu. Thời kì này toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay Từ Hi thái hậu, vua Quang Tự chỉ là bù nhìn. Bản thân Từ Hi và phe cánh của bà kịch liệt phản đối cải cách do sợ bị đụng chạm đến quyền lợi.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Sự kiện nào đã châm ngòi cho cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ?  

A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911)  

B. Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912)  

C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911)  

D. Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911) 

Trả lời

Ngày 9-5-1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” nhưng thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc. Sự kiện này đã gây nên một làn sóng căm phẫn công khai trong quần chúng nhân dân và trong tầng lớp tư sản, châm ngòi cho một cuộc cách mạng – Cách mạng Tân Hợi (1911)

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 9: Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập không nhằm mục tiêu nào sau đây?  

A. Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa  

B. Thành lập Dân quốc  

C. Thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất  

D. Đánh đổ đế quốc, khôi phục Trung Hoa

Trả lời

Tháng 8- 1905, Tôn Trung Sơn và những người đồng chí của mình đã thành lập Trung Quốc Đồng minh hội nhằm đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Đâu không phải là hạn chế của cách mạng Tân Hợi (1911)?  

A. Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc.  

B. Không tích cực chống phong kiến đến cùng.  

C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.  

D. Không lật đổ được chế độ phong kiến.

Trả lời

Hạn chế của cách mạng Tân hợi (1911):

+ Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc.

+ Không tích cực chống phong kiến đến cùng.

+ Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

=> cách mạng Tân hợi (1911) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?  

A. Giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.  

B. Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của đế quốc.  

C. Nhân dân lao động hoàn toàn được hưởng thành quả của cách mạng.  

D. Thiết lập nền cộng hòa của giai cấp tư sản.

Trả lời

Cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản vì nó đã giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản: lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, xác lập chế độ cộng hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Cuối thế kỉ XIX, tình hình chính trị- xã hội Trung Quốc có điểm gì nổi bật?

A. Trở thành nước quân chủ lập hiến  

B. Bị biến thành nước thuộc địa, nửa phong kiến    

C. Bị biến thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

D. Vẫn là một nước phong kiến độc lập

Trả lời

Năm 1901, triều đình Mãn Thanh đã kí với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu, theo đó Trung Quốc phải trả một khoản tiền bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh. Với Điều ước Tân Sửu, Trung Quốc đã thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX thất bại không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?  

A. Sự câu kết giữa triều đình Mãn Thanh với các nước đế quốc đàn áp phong trào  

B. Thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn  

C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân  

D. Thiếu sự liên kết với quốc tế

Trả lời

Nguyên nhân chung dẫn tới sự thất bại của các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:

- Triều đình Mãn Thanh suy yếu, cấu kết với đế quốc để đàn áp phong trào

- Vũ khí thô sơ trong khi các nước đế quốc lại được trang bị các loại vũ khí hiện đại, quân đội thiện chiến

- Chưa có sự lãnh đạo của một tổ chức chính trị vững mạnh, thực lực và thế lực của giai cấp tư sản còn quá yếu

- Các phong trào chỉ phát triển trong một lực lượng xã hội nhất định mà không trở thành một phong trào dân tộc rộng lớn, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra từ sự thất bại của các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là  

A. Phải có một tổ chức lãnh đạo thống nhất  

B. Phải kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến 

C. Phải sử dụng bạo lực cách mạng để giành độc lập  

D. Phải có sự liên kết với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Trả lời

Hạn chế lớn nhất của các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là chưa có sự kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Vì Trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, triều đình phong kiến Mãn Thanh đã bán rẻ quyền lợi dân tộc, đầu hàng, làm tay sai cho các nước đế quốc. Do đó, bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra từ sự thất bại của các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là phải kết hợp hai nhiệm vụ này

Đáp án cần chọn là: B

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 8 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên