Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14 có đáp án năm 2023

Trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14 sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức có đáp án, hay nhất. Mời các bạn đón xem:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14 (có đáp án - sách mới)

Quảng cáoLưu trữ: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14 (sách cũ)

Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Câu 1: Quốc gia nào ở châu Á đã tiến hành cải cách thành công và gia nhập hàng ngũ đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

A. Xiêm  

B. Trung Quốc  

C. Nhật Bản  

D. Ấn Độ

Trả lời 

Nhật Bản là quốc gia ở khu vực châu Á tiến hành cải cách thành công thông qua cuộc Duy tân Minh Trị từ năm 1868. Đến cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản công nghiệp, gia nhập hàng ngũ các nước đế quốc

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Cuộc cách mạng tư sản trong thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nội chiến là

A. Cách mạng Hà Lan

B. Cách mạng tư sản Anh

C. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

D. Cách mạng tư sản Pháp

Trả lời 

Cuộc cách mạng tư sản trong thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nội chiến là cuộc cách mạng tư sản Anh giữa liên minh quý tộc mới và giai cấp tư sản với triều đình phong kiến Anh

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 3: Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới?

A. Anh  

B. Pháp  

C. Đức  

D. Mĩ

Trả lời 

Anh là nước có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới. Diện tích thuộc địa của Anh rộng tới 33 triệu km2 với 400 triệu người, bằng ¼ diện tích và dân số thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức và 3 lần thuộc địa của Pháp. Vì vậy Anh thường được gọi là đế quốc thực dân hoặc đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn”

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản chống lại giới chủ là gì?

A. Đập phá máy móc  

B. Bãi công  

C. Thành lập các tổ chức công đoàn  

D. Khởi nghĩa vũ trang

Trả lời 

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là đập phá máy móc. Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên công nhân lầm tưởng nguyên nhân gây ra nỗi khổ cho họ là máy móc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?

A. Đồng minh những người cộng sản.  

B. Quốc tế thứ nhất.  

C. Quốc tế thứ hai.  

D. Quốc tế thứ ba.

Trả lời

Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với một số tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những người cộng sản”. Đây chính là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 6: Sự phát triển kinh tế của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã dẫn đến sự chuyển biến gì?

A. Chủ nghĩa tư bản trở thành một hệ thống bao trùm thế giới  

B. Chủ nghĩa tư bản đạt được sự tăng trưởng cao về kinh tế  

C. Chủ nghĩa tư bản tiến lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc  

D. Cách mạng công nghiệp bắt đầu được tiến hành ở khắp các nước tư bản

Trả lời 

Sự phát triển kinh tế những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã thúc đẩy chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền- chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc có những đặc trưng riêng, nhưng không thay đổi bản chất, mà làm cho các mâu thuẫn nảy sinh trầm trọng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Vì sao có thể nói: Chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược các nước phương Đông ở nửa sau thế kỉ XIX là hành động tất yếu?

A. Do sự giàu có về tài nguyên của các nước phương Đông  

B. Do sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ở phương Đông  

C. Do nhu cầu về nguồn nguyên liệu, nhân công, thuộc địa khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc  

D. Do phương Đông có thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhân công giá rẻ

 Lời giải 

Từ nửa sau thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, nhu cầu về nguồn nguyên liệu, thi trường, nhân công ngày càng tăng trong khi những nguồn lực trong nước không thể đáp ứng đủ => Xâm lược thuộc địa để biến thuộc địa thành nơi cung cấp nguyên liệu, nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thu hàng hóa cho chính quốc là hành động tất yếu.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Đâu là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau ở đầu thế kỉ XX?

A. Đàn áp phong trào công nhân 

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

D. Cuộc cạnh tranh của các tập đoàn tư bản độc quyền 

Trả lời 

Khi chủ nghĩa tư bản tiến lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, đẩy mạnh quá trình xâm lược thuộc địa đã khiến cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc nảy sinh và ngày càng phát triển. Biểu hiện rõ ràng nhất của mâu thuẫn đó chính là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) diễn ra giữa hai phe Liên minh và hiệp ước nhằm cướp đoạt, phân chia lại hệ thống thuộc địa trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 9: Đâu không phải nội dung chính của lịch sử thế giới thời kì cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)?

A. Các cuộc cách mạng tư sản nổ ra và giành thắng lợi.    

B. Phong trào công nhân ở các nước tư bản diễn ra mạnh mẽ.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng.  

D. Văn học, nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật phát triển.

Trả lời 

Những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) bao gồm:

- Các cuộc cách mạng tư sản thời kì cận đại.

- Sự chuyển biến của các nước tư bản Âu – Mĩ thế kỉ XVIII – XX và quá trình xâm lược thuộc địa

- Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX – đầu TK XX

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

- Cách mạng công nghiệp trong thế kỉ XVIII-XIX

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Vì sao cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại?

A. Đánh bại liên minh phong kiến, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng  

B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển  

C. Thông qua những bản tuyên ngôn và hiến pháp tiến bộ nhất thời cận đại  

D. Thực hiện triệt để các nhiệm vụ của một cuộc CMTS

Trả lời 

Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó đã thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một của cách mạng tư sản:

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc, thiết lập nền cộng hòa

- Đánh thắng cuộc can thiệp của liên minh phong kiến châu Âu vào nước Pháp, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng

- Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, hiến pháp 1791 và 1793 xác định những quyền và lợi ích cơ bản của con người

- Tấn công vào thành trì cuối cùng của chế độ phong kiến là kinh tế, giải quyết vấn đề ruộng đất theo hướng dân chủ để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Pháp giai đoạn sau

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

A. Lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền  

B. Thiết lập chế độ Tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới.  

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển  

D. Vô sản hóa một bộ phận giai cấp nông dân

Trả lời 

Mâu thuẫn giữa giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa là nguyên nhân sâu xa, đồng thời là mục tiêu chung mà tất cả các cuộc cách mạng tư sản hướng tới giải quyết. Thắng lợi của cách mạng tư sản ở mức độ khác nhau sẽ mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là

A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua  

B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo  

C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa  

D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Trả lời 

- Cách mạng Nga 1905 – 1907:  chống lại chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII: chống lại chế độ phong kiến với chỗ dựa là tầng lớp quý tộc và Giáo hội Anh.

- Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII: chống lại chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Lu-i XVI.

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 8 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên