Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 15 có đáp án năm 2023

Trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 15 sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức có đáp án, hay nhất. Mời các bạn đón xem:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 15 (có đáp án - sách mới)

Quảng cáoLưu trữ: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 15 (sách cũ)

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Câu 1: Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

A. Quân chủ lập hiến  

B. Quân chủ chuyên chế  

C. Cộng hòa tổng thống  

D. Cộng hòa đại nghị

Trả lời

Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917?

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố  

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng  

C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat  

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị

Trả lời

Tháng 2-1917 (theo lịch Nga) một cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat ngày 23-2 (lịch Nga).

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 3: Sau Cách mạng tháng Hai (1917), ở Nga đã xuất hiện hiện tượng gì đặc biệt?

A. Chính quyền phong kiến và tư sản cùng tồn tại  

B. Chính phủ tư sản và công nhân cùng tồn tại  

C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính cùng tồn tại  

D. Chính quyền công nhân và nông dân cùng tồn tại

Trả lời

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên một tình hình chính trị chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời  và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Chính phủ tư sản lâm thời sau khi thành lập đã có thái độ như thế nào về cuộc chiến tranh đế quốc của nước Nga?

A. Rút nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc

B. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc

C. Thờ ơ với vấn đề chiến tranh đế quốc

D. Phản đối của cuộc chiến tranh đế quốc

Trả lời

Sau khi được thành lập, chính phủ tư sản lâm thời vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc bất chấp sự phản đối của quần chúng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại?

A. Lê -nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.  

B. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ  

C. Khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grat giành thắng lợi  

D. Cách mạng tháng Mười thành công trên cả nước

Trả lời

Cuộc khởi nghĩa bắt đầu đêm ngày 25-10- 1917. Các đơn vị cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được các vị trí then chốt ở Thủ đô. Đêm ngày 25-10, quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa đông. Toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt (trừ Kê-ren-xki). Khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grat giành thắng lợi

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 6: Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917?

A. Đảng Bôn-sê-vích  

B. Đảng Men-sê-vích  

C. Đảng cộng sản Nga  

D. Đảng công nhân xã hội Nga

Trả lời

Lực lượng chính trị lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917 là đảng Bôn-sê-vích.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Yếu tố nào đã khiến tình trạng khủng hoảng kinh tế - chính trị ở Nga đầu thế kỉ XX trở nên trầm trọng?

A. Chính sách thống trị phản động của Nga hoàng  

B. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân dâng cao  

C. Nước Nga tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và liên tiếp thất bại  

D. Nạn đói liên tiếp xảy ra ở Nga

Trả lời

Năm 1914, nước Nga tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi…Quân đội liên tiếp thua trận đã khiến cho tình trạng khủng hoảng thêm trầm trọng. Phong trào phản đối chiến tranh dâng cao, trong khi chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực và không thẻ tiếp tục thống trị được nữa

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng năm 1917 không xuất phát từ lý do nào sau đây?

A. Chế độ Nga hoàng chưa được lật đổ.  

B. Sau cách mạng tháng Hai, hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song tồn tại.  

C. Chính quyền chưa nằm trong tay nhân dân lao động.  

D. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản tiếp tục tham gia chiến tranh.

Trả lời

Trước cách mạng, Nga là nơi tập trung cao độ của những mâu thuẫn xã hội, bao gồm:

1- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

2- Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản

3- Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga với đế quốc Nga

4- Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác

Cuộc cách mạng tháng Hai nổ ra mới chỉ lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng, giải quyết được mâu thuẫn đầu tiến. Do đó đòi hỏi phải có một của cách mạng nữa để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ “hòa bình- ruộng đất- bánh mì” cho nhân dân.

=> Loại trừ đáp án: A

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 9: Đâu không phải mâu thuẫn tồn tại trong lòng đế quốc Nga đầu thế kỉ XX?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến  

B. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản  

C. Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các dân tộc thuộc địa  

D. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản

Trả lời 

Đầu thế kỉ XX, nước Nga là nơi tập trung cao độ những mâu thuẫn

- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

- Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

- Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga

- Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Lật đổ nền thống trị của phong kiến, tư sản, đưa người lao động lên nắm chính quyền  

B. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga  

C. Tạo ra sự đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với hệ thống xã hội chủ nghĩa  

D. Chỉ ra cho giai cấp công nhân, dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản

Trả lời

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917:

-  Đối với nước Nga:

+ Lật đổ được phong kiến, tư sản. đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình.

+ Mở ra một trang mới trong lịch sử Nga. Một chế độ mới được thiết lập mà không còn người bóc lột người ở đó- chế độ xã hội chủ nghĩa

+ Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, mang lại cho họ quyền tự quyết

- Đối với thế giới:

+ Phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, làm cho nó không còn là hệ thống hoàn chỉnh. Sự ra đời của nhà nước XHCN đầu tiên đã tạo ra sự đối lập giữa 1 chế độ xã hội với 1 hệ thống xã hội

- Cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của công nhân và phong trào giải phóng dân tộc. 

=> Loại trừ đáp án: C

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Thành quả lớn nhất của cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Lật đổ được chế độ chuyên chế Nga hoàng  

B. Lật đổ được nền thống trị của giai cấp tư sản  

C. Thiết lập được hai chính quyền song song  

D. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga

Trả lời

Thành quả lớn nhất của cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là đã lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế. Nga trở thành một nước Cộng hòa

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một cuộc cách mạng

A. vô sản  

B. giải phóng dân tộc  

C. dân chủ tư sản kiểu mới  

D. xã hội chủ nghĩa

Trả lời

Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 mang tính chất của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.Vì nó đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi ách thống trị của Nga hoàng, mang lại cho họ quyền tự quyết có thể liên hiệp hoặc phân lập

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Điểm giống nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng Nga 1905-1907 với cách mạng tháng Hai 1917 là

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa  

B. Do công- nông- binh lãnh đạo  

C. Đều đòi Nga hoàng thực hiện khẩu hiệu hòa bình- ruộng đất- bánh mì  

D. Đều là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Trả lời 

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là một cuộc cách mạng thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản nhưng do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng Nga 1905-1907 và cách mạng tháng Hai đều là những cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì: đều do giai cấp vô sản - đại diện là Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo nhằm lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập nền cộng hòa và có xu hướng phát triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Mở ra một con đường giải phóng mới cho dân tộc Việt Nam  

B. Tạo điều kiện cho sự ra đời của Đảng cộng sản ở Việt Nam  

C. Giải quyết thành công cuộc khủng hoảng  

D. Khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH ở Việt Nam

Trả lời

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 không chỉ là một cuộc cách mạng vô sản mà còn là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khi nó đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi ách thống trị của Nga hoàng.

- Việt Nam đầu thế kỉ XX đang lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối khi con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, dân chủ tư sản đều không thành công. Yêu cầu lịch sử đặt ra là phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một khả năng mới, một con đường mới - con đường cách mạng vô sản cho việc giải quyết sự bế tắc của bài toán độc lập tự do ở Việt Nam

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 8 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên