Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 5 có đáp án năm 2023

Trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 5 sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức có đáp án, hay nhất. Mời các bạn đón xem:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 5 (có đáp án - sách mới)

Quảng cáoLưu trữ: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 5 (sách cũ)

Bài 5: Công xã Pari 1871

Câu 1: Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, chính phủ Pháp đã có hành động gì?  

A. Tiến hành cải cách sâu rộng đất nước.  

B. Thành lập chính phủ lâm thời.  

C. Gây chiến với Phổ.  

D. Giao chính quyền cho tư sản.

Trả lời 

Để xoa dịu những mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, Hoàng đế Na-pô-lê-ông III đã tuyên chiến với Phổ. Chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Ngày 4-9-1870, ở Pa-ri đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?  

A. Na-pô-lê-ông kí hiệp định đầu hàng Phổ.  

B. Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, đòi thiết lập nền cộng hoà.  

C. Công xã Pa-ri giành thắng lợi.  

D. Đế quốc Đức tuyên bố thành lập ở cung điện Véc-xai

Trả lời

Nhận được tin hoàng đế Pháp là Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực bị bắt, ngày 4-9-1870, nhân dân Pari đã đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, đòi thiết lập chế độ cộng hòa và bảo vệ Tổ quốc lâm nguy

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 3: Chính phủ tư sản lâm thời ra đời sau cuộc khởi nghĩa ngày 4-9-1870 có tên gọi là  

A. Chính phủ tư sản.  

B. Chính phủ lâm thời.  

C. Chính phủ vệ quốc.  

D. Chính phủ phản quốc. 

Trả lời 

Sau khi Pháp thất bại trong Chiến tranh Pháp – Phổ, Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập mang tên Chính phủ vệ quốc. Khi quân Phổ tiến về Pa-ri và bao vây thành phố. “Chính phủ vệ quốc” đã trở thành “Chính phủ phản quốc”.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là

A. Ủy ban tài chính.  

B. Hội đồng công xã.  

C. Ủy ban an ninh xã hội.  

D. Hội đồng quân sự. 

Trả lời 

Cơ quan cao nhất của nhà nước mới là Hội đồng công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Lực lượng chủ yếu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã là

A. Thương nhân, thợ thủ công  

B. Nông dân, thợ thủ công  

C. Địa chủ, nông dân  

D. Công nhân, trí thức

Trả lời 

Ngày 26-3-1871, nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 86 đại biểu đã trúng cử, hầu hết là công nhân và tri thức, đại diện cho nhân dân lao động Pari

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 6: Năm 1870, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A. Nước Pháp có ưu thế hơn hẳn so với Phổ  

B. Điều kiện không có lợi cho Pháp  

C. Đế chế thứ III đang ở Pháp đang ở giai đoạn cực thịnh  

D. Hoàng đế Pháp bị bắt làm tù bình

Trả lời 

Năm 1870, chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp. Nước Pháp chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia chiến tranh: quân đội chưa được huấn luyện kĩ càng, thiếu sự chỉ huy thống nhất, thiếu vũ khí, trang thiết bị, ngay cả kế hoạch tác chiến cũng không có

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri là  

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.  

B. Thái độ đầu hàng của chính phủ tư sản lâm thời.  

C. Chống lại cuộc tiến công của quân Phổ vào Pari.  

D. Chống lại cuộc đánh úp của Chi-e vào đồi Mông -mác.

Trả lời 

Ngày 18 - 3 - 1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri) - là nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng gặp phải sự phản kháng quyết liệt của nhân dân Pari. Âm mưu chiếm đồi Mông- mác thất bại. Chi-e phải cho quân chạy về Véc-xai. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pa-ri và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.

=> Cuộc tấn công đánh úp đồi Mông-mác của Chi-e là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Đâu không phải là những chính sách được Công xã Pa-ri đề ra và thực hiện trong quá trình tồn tại của mình?  

A. Tách nhà thờ ra khỏi trường học  

B. Ban cấp ruộng đất cho nông dân  

C. Thực hiện giáo dục bắt buộc và miễn phí  

D. Giải tán bộ máy quân đội và cảnh sát cũ 

Trả lời

Những chính sách cơ bản của Công xã đề ra và thực hiện trong quá trình tồn tại bao gồm:

+ Nhà thờ tách khỏi trường học.

+ Giao cho Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn.

+ Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt công nhân

+ Hoãn trả tiền thuê nhà và hoãn trả nợ

+ Quy định giá bán bánh mì

+ Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc và miễn học phí

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 9: Sự ra đời và hoạt động của Công xã Pa-ri không để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?  

A. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước "của dân, do dân, vì dân"

B. Phải thực hiện liên minh công nông vững chắc  

C. Phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản  

D. Phải thực hiện liên minh với giai cấp vô sản quốc tế 

Trả lời

Sự ra đời và hoạt động của Công xã Pa-ri đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu như:

- Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng chân chính lãnh đạo.

- Phải thực hiện liên minh công nông.

- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.

- Phải xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Tại sao Công xã Pa-ri được đánh giá là nhà nước kiểu mới?  

A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.  

B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.  

C. Công xã xóa bỏ quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ.  

D. Công xã đã thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc và miễn phí. 

Trả lời

Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới do công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vị quyền lợi của nhân dân. Cụ thể:

+ Nhà thờ tách khỏi trường học.

+ Giao cho Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn.

+ Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt công nhân

+ Hoãn trả tiền thuê nhà và hoãn trả nợ

+ Quy định giá bán bánh mì

+ Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc và miễn học phí

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Bản chất của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là  

A. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức. 

B. cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp.  

C. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.  

D. cuộc chính biến lật đổ Đế chế III, thiết lập nền Cộng hoà III ở Pháp. 

Trả lời 

Cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới vì

- Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản. Thành lập chính quyền của giai cấp vô sản.

- Do giai cấp vô sản lãnh đạo.

- Lực lượng cách mạng là quần chúng nhân dân lao động Pa-ri.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Nhân dân Pari đã thành lập lực lượng nào để đấu tranh chống chống quân Phổ, bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”?

A. Quốc dân quân  

B. Tự vệ  

C. Quân đội cách mạng  

D. Tự vệ và du kích

Trả lời 

Trong bối cảnh “Tổ quốc lâm nguy”, chính phủ tư sản đầu hàng quân Phổ và đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng, nhân dân Pari đã nổi dậy tự vũ trang, thành lập Quốc dân quân để chống lại quân Phổ, bảo vệ tổ quốc

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 8 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên