Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 31.1. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp phân tử

Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Bài 1 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.1.

Bảng 31.1. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp phân tử

Các cơ chế Những diễn biến cơ bản
Nhân đôi ADN
Phiên mã
Dịch mã
Điều hòa hoạt động của gen

Lời giải:

Quảng cáo
Các cơ chế Những diễn biến cơ bản
Nhân đôi ADN

- ADN tháo xoắn và tách 2 mạch đơn khi bắt đầu tái bản. Các mạch mới được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’, một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn.

- Có sự tham gia của các enzim: tháo xoắn, kéo dài mạch, nối liền mạch…

- Diễn ra theo các nguyên tố bổ sung (NTBS), nửa bảo tồn và khuôn mẫu.

Phiên mã

- Enzim tiếp cận ở thời điểm khởi đầu và đoạn ADN (gen) tháo xoắn.

- Enzim dịch chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’ và sợi ARN kéo dài theo chiều 5’ → 3’, các đơn phân kết hợp theo NTBS.

- Đến điểm kết thúc, ARN tách khỏi mạch khuôn.

Dịch mã

- Các axit amin đã hoạt hóa được tARN mang vào ribôxôm.

- Ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’ → 3’, các đơn phân kết hợp theo từng bộ ba và chuỗi pôlipeptit tách khỏi ribôxôm.

Điều hòa hoạt động của gen

- Ở vi khuẩn: Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ứ chế để kìm hãm sự phiên mã, khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất kìm hãm thì sự phiên mã được diễn ra. Sự điều hòa này tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào.

- Ở sinh vật nhân thực: Cơ chế điều hòa được thực hiện ngay trong bộ gen, thực hiện ở cả các khâu: NST tháo xoắn, phiên mã, dịch mã, sau dịch mã.

   + Tín hiệu điều hòa: là những phân tử do tế bào đã biệt hóa cao độ sinh ra và lưu chuyển khắp cơ thể nhờ thể dịch. Các phân tử này là các hoocmôn, nhân tố tăng trưởng tác động lên các nhóm tế bào đích để điều hòa biểu hiện gen đó.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-31-on-tap-phan-nam-di-truyen-hoc.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác