Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 31.3. Tóm tắt các quy luật di truyền

Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Bài 5 trang 124 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.3.

Bảng 31.3. Tóm tắt các quy luật di truyền

Tên quy luật Nội dung Cơ sở tế bào học
Phân li.
Tương tác gen không alen.
Tác động cộng gộp.
Tác động đa hiệu.
Phân li độc lập.
Liên kết hoàn toàn.
Hoán vị gen.
Di truyền liên kết với giới tính.

Lời giải:

Quảng cáo
Tên quy luật Nội dung Cơ sở tế bào học
Phân li. Do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp. Phân li, tổ hợp cặp NST tương đồng.
Tương tác gen không alen. Các gen không alen tương tác với nhau trong sự hình thành tính trạng. Các cặp NST tương đồng phân li độc lập.
Tác động cộng gộp. Các gen cùng có vai trò như nhau đối với sự hình thành tính trạng. Các cặp NST tương đồng phân li độc lập.
Tác động đa hiệu. 1 gen chi phối nhiều tính trạng. Như định luật phân li.
Phân li độc lập. Các cặp nhân tố di truyền (cặp alen) phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử. Như tương tác gen không alen.
Liên kết hoàn toàn. Các gen trên NST cùng phân li và tổ hợp trong phát sinh giao tử và thụ tinh. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng.
Hoán vị gen. Hoán vị các gen alen tạo sự tái tổ hợp của các gen không alen. Trao đổi những đoạn tương ứng của cặp NST tương đồng.
Di truyền liên kết với giới tính. Tính trạng do gen trên X quy định di truyền chéo, còn do gen trên Y di truyền trực tiếp (di truyền thẳng). Nhân đôi, phân li, tổ hợp của cặp NST giới tính.
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-31-on-tap-phan-nam-di-truyen-hoc.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác