Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông và chiều mũi tên vào sơ đồ mối quan hệ ADN gen

Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Bài 2 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông và chiều mũi tên vào sơ đồ mối quan hệ ADN (gen) – tính trạng dưới đây và giải thích:

Bài 2 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao

Lời giải:

Quảng cáo

AND (gen) → mARN → prôtêin → tính trạng

- Mã gốc trong ADN được phiên mã thành mã sao trong mARN, sau đó được dịch mã thành chuỗi polipeptit cấu thành prôtêin. Prôtêin trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

- Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn của gen quy định trình tự các ribônuclêôtit trong mARN, từ đó quy định trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit và chuỗi polipeptit biểu hiện thành tính trạng.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-31-on-tap-phan-nam-di-truyen-hoc.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác