Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào Bảng 31.5 So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối

Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Bài 7 trang 125 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.5.

Bảng 31.5 So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối

Các chỉ tiêu so sánh Tự phối Ngẫu phối

- Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ

- Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

- Tần số các alen không đổi qua các thế hệ

- Có cấu trúc p2 AA : 2pq Aa : q2 aa

- Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ

- Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú

Lời giải:

Quảng cáo
Các chỉ tiêu so sánh Tự phối Ngẫu phối
- Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ +

- Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể++
- Tần số các alen không đổi qua các thế hệ+
- Có cấu trúc p2 AA : 2pq Aa : q2 aa+
- Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ+
- Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú+
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-31-on-tap-phan-nam-di-truyen-hoc.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác