Một đoạn chuỗi polipeptit là Arg–Gly–Se –Ph –Val–Asp–Arg được mã hóaBài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Câu 3 trang 64 Sinh học 12: Một đoạn chuỗi polipeptit là Arg–Gly–Se –Ph –Val–Asp–Arg được mã hóa:

- G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A –

- X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T –

Mạch nào là mạch mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó

(5’ → 3’ hay 3’ → 5’)

Trả lời:

Quảng cáo

Giả sử mạch trên là mạch mã gốc và có chiều 3’ → 5’:

3’ - G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A – 5’

⇒ mARN: 5’ – X X G A U X G A X G A A G G A A X X X X U – 3’

⇒ protein: Pro – Ile – Asp – Glu – Gly – Thr – Pro (loại)

Vậy mạch mã gốc là mạch dưới và đánh dấu như sau:

5’ - G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A – 3’

3’ - X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T – 5’

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-15-bai-tap-chuong-1-va-chuong-2.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên