Một đoạn mARN có trình tự các nucleotit như sau: 5’… XAUAAGAAUXUUGX …3Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Câu 5 trang 65 Sinh học 12: Một đoạn mARN có trình tự các nucleotit như sau:

5’… XAUAAGAAUXUUGX …3’

a) Viết trình tự nucleotit của ADN đã tạo ra đoạn mARN này.

b) Viết 4 axit amin có thể được mã hóa từ điểm khởi đầu của đoạn mARN trên.

c) Cho rằng đột biến thay thế nucleotit xảy ra trong ADN làm cho nucleotit thứ 3 là U của mARN được thay bằng G:

5’… XAG*AAGAAUXUUGX …3’

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi polipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

d) Cho rằng việc bổ sung 1 nucleotit xảy ra trong ADN làm cho G được thêm vào giữa nucleotit thứ 3 và thứ 4 của mARN này:

5’… XAUG*AAGAAUXUUGX …3’

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi polipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

e) Trên cơ sở những thông tin ở (c) và (d), loại đột biến nào trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên protein được dịch mã (thay thế nucleotit hay thêm nucleotit)? Giải thích.

Trả lời:

Quảng cáo

a) 3’ … GTATTXTTAGAAXG … 5’

5’ … XATAAGAATXTTGX …3’

b) His – Lys – Asn – Leu

c) Gln – Lys – Asn – Leu

d) His – Glu – Glu – Ser – Cys

e) Đột biến thêm nucleotit ở (d) ảnh hướng lớn hơn lên protein.

Vì: Đột biến thêm làm sai khác tất cả các axit amin kể từ vị trí đột biến, cụ thể là làm sai khác từ axit amin số 2 trên chuỗi polipeptit trên.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-15-bai-tap-chuong-1-va-chuong-2.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên