Một đoạn polipeptit gồm các axit amin sau: …Val – Trp – Lys – ProBài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Câu 4 trang 64 Sinh học 12: Một đoạn polipeptit gồm các axit amin sau: …Val – Trp – Lys – Pro…

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:

Val: GUU; Trip: UGG; Lys: AAG; Pro: XXA.

a) Bao nhiêu côđon mã hóa cho đoạn polipeptit đó?

b) Viết trình tự các nucleotit tương ứng trên mARN.

Trả lời:

Quảng cáo

a) Có 4 côđon mã hóa cho đoạn polipeptit.

b) Trình tự nucleotit trên mARN:

5’ … GUU UGG AAG XXA … 3’

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-15-bai-tap-chuong-1-va-chuong-2.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên