Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đaBài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Câu 6 trang 65 Sinh học 12: Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loại này.

Trả lời:

Quảng cáo

Đột biến có thể tạo ra tối đa 5 loại thể ba ở loài này.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-15-bai-tap-chuong-1-va-chuong-2.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên