Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Xem thêm: Nội dung thực hành Bài tập và bài thực hành 5

Để học tốt Tin học lớp 10, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài tập và thực hành 5 có đáp án.

1. Mục đích, yêu cầu

   - Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows 2000, Windows XP,..

   - Thực hiện 1 số thao tác với tệp và thư mục.

   - Khởi động được 1 số chương trình đã cài đặt trong hệ thống.

2. Nội dung

a) xem nội dung đĩa/ thư mục

   - Để xem nội dung một đĩa/thư mục ta kích hoạt biểu tượng đĩa hay thư mục đó.

   - Kích hoạt biểu tượng My Computer để xem danh sách các biểu tượng đĩa.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

• Xem nội dung đĩa: kích hoạt biểu tượng đĩa C, khi đó cửa sổ nội dung thư mục gốc của đĩa C được mở ra.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

• Xem nội dung thư mục: Nháy đúp chuột tại biểu tượng hoặc tên của thư mục tương ứng.

b) tạo thư mục mới, đổi tên tệp/ thư mục

b1) Tạo thư mục mới

   - B1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó (thao tác ″Xem nội dung thư mục″).

   - B2: Nháy phải chuột tại vùng trống chọn New→Folder (hình 47) hoặc vào lệnh File→New→Folder (hình 48);

   - B3: Gõ tên thư mục cần tạo rồi nhấn Enter.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

b2) Đổi tên tệp/thư mục

Thực hiện theo các bước:

   - Bước 1. Nháy chuột phải vào tên tập tin/ thư mục cần đổi tên, chọn Rename (hình 49);

   - Bước 2. Gõ tên mới rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột vào biểu tượng.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

Chú ý:

   - Nếu chỉ cần sửa tên thì ở bước thứ ba dùng thêm các phím mũi tên để di chuyển và các phím xóa để sửa.

   - Có thể thực hiện các công việc trên bằng cách vào bảng chọn File→New để tạo thư mục mới hay Rename để đổi tên tệp/thư mục.

c) sao chép, di chuyển, xóa tệp/ thư mục

Để thực hiện các thao tác quản lí tệp như sao chép, di chuyển hay xoá, trước hết ta phải chọn tệp/thư mục theo các cách sau:

   - Chọn một đối tượng: Nháy chuột vào biểu tượng tương ứng.

   - Chọn nhiều đối tượng: kéo thả chuột lên những đối tượng cần chọn hoặc nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột lên từng đối tượng cần chọn

C1) Sao chép tệp/thư mục

   - B1: Chọn tệp/thư mục cần sao chép;

   - B2: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy (hình 50);

   - B3: Nháy chuột chọn thư mục sẽ chứa tệp/ thư mục mới sao chép;

   - B4: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

c2) Xóa tệp/thư mục

   - B1: Chọn tệp/thư mục cần xóa;

   - B2: Nhấn phím Delete hoặc nhấn tổ hợp phím Shift+Delete.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

Chú ý:

   - Nếu chỉ nhấn phím Delete, tệp/thư mục đang chọn được đưa vào Recycle Bin (Thùng rác), chỉ khi nào ta xóa nó trong Recycle Bin hoặc Recycle Bin đầy thì tệp/thư mục mới bị xóa thực sự.

   - Khi dùng tổ hợp phím Shift+Delete để xóa thì tệp/thư mục đang chọn bị xoá thực sự.

C3) Di chuyển tệp/thư mục

   - B1: Chọn tệp/thư mục cần di chuyển;

   - B2: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut;

   - B3: Nháy chuột chọn thư mục mới sẽ chứa tệp/ thư mục mới di chuyển tới;

   - B4: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

C4) Tìm kiếm tệp/ thư mục

   - B1: kích hoạt biểu tượng My Computer

   - B2: Nháy chuột chọn Search, để mở hộp thoại tìm kiếm;

   - B3: Trong hộp thoại, chọn All files and folders;

   - B4: Nhập tên tệp/thư mục cần tìm vào ô All or part of the file name. Tên tệp có thể sử dụng các kí tự đại diện như ∗ và ?;

   - B5: Chọn nút Search để tìm, kết quả sẽ hiện ở ô bên phải cửa sổ.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

Chú ý:

• Mục Look in trong hộp thoại tìm kiếm chỉ ra phạm vi tìm kiếm tệp/thư mục.

• Kí tự ? trong tên tệp/thư mục được hiểu là một kí tự bất kì.

• Kí tự ∗ trong tên tệp/thư mục được hiểu là một hoặc nhiều kí tự bất kì.

d) xem nội dung tệp và khởi động chương trình

d1) Xem nội dung tệp

- Windows thường gắn sẵn các phần mềm xử lí với từng loại tệp, ví dụ như tệp có phần mở rộng .DOC là tệp tài liệu của phần mềm Microsoft Word, tệp có phần mở rộng .XLS là tệp bảng tính của phần mềm Microsoft Excel,...

- Để xem nội dung những tệp này chỉ cần nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp.

Chú ý: Nếu loại tệp nào đó không được gắn sẵn phần mềm xử lí thì hệ thống sẽ đưa ra danh mục các phần mềm để ta tự chọn.

D2) Chạy chương trình

- Nếu chương trình đã có biểu tượng trên màn hình nền thì chỉ cần nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng.

- Nếu chương trình không có biểu tượng trên màn hình thì phải thực hiện theo các bước sau:

   + B1: Nháy chuột vào nút Start (ở góc trái bên dưới màn hình);

   + B2: Nháy chuột vào mục Programs (hoặc All Programs) để mở bảng chọn chương trình;

   + B3: Nháy chuột vào mục hoặc tên chương trình ở bảng chọn chương trình.

- Có một số chương trình phục vụ hệ thống như Disk Cleanup (Dọn dẹp đĩa), System Restore (Khôi phục hệ thống),... (hình 8) được cài đặt trong mục Accessories \(\rightarrow\) System Tools.

Tin học 10 Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Hay nhất Giải bài tập Tin học 10

e) tổng hợp

   e1) Hãy nêu cách tạo thư mục mới với tên là BAITAP trong thư mục My Documents.

   e2) có những cách nào để sao chép 1 tệp từ đĩa này sang đĩa khác trong windows.

   e3) có những cách nào để xóa 1 tệp trong windows?

   E4) vào thư mục gốc của đĩa C và tạo 1 thư mục mới có tên là tên của em.

   E5) tìm trong ổ đĩa C một tệp có phần mở rộng là .DOC và xem nội dung tệp đó

   E6) Xem nội dung đĩa mềm A hoặc thiết bị nhớ Flash.

   E7) sao chép tất cả các tệp từ đĩa A hoặc 1 thư mục tùy chọn trên thiết bị nhớ Flash vào thư mục mới tạo ở câu e4 trên đĩa C.

   E8) đổi tên thư mục mới tạo ở câu e7 thành tên trường hoặc tỉnh/ thành phố nơi em đang sống và học tập

   E9) xem lại nội dung của thư mục trên:

   - hiển thị các tệp theo thứ tự ABC của tên tệp

   - hiển thị các tệp theo trình tự ngày tháng tạo lập hoặc cập nhật

   - hiển thị các tệp theo loại tệp

E10) xóa thư mục tạo ở phần trên

E11) khởi động chương trình Disk Cleanup có trong hệ thống

E12) hãy xem nội dung Recycle Bin và xóa tất cả các tệp trong đó.

Gợi ý:

E1) các bước:

   - B1: chọn My computer

   - B2: vào thư mục My Documents

   - B3: click chuột phải → chọn New → chọn Folder

   - B4: đặt tên thư mục là BAITAP

E2) các bước thực hiện

   - B1: Chọn tệp/thư mục cần sao chép;

   - B2: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy

   - B3: Nháy chuột chọn thư mục sẽ chứa tệp/ thư mục mới sao chép;

   - B4: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.

E3) có 2 cách

   - Cách 1: chọn tệp và ấn nút Delete trên bàn phím

   - Cách 2: chọn tệp → click chuột phải → chọn Delete/ Shift + Delete

E4) không thể tạo được vì tên đó không thỏa mãn các quy định đặt tên của hệ điều hành.

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 10 hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học