Trắc nghiệm Tin học 8 Cấu trúc lặp | Tin học 8 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Cấu trúc lặp ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 8.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Cấu trúc lặp

Quảng cáo

Câu 1. Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng:

A. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):

B. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):

<lệnh>

C. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy])

<lệnh>

D. for <biến đếm> in range([giá trị đầu] to <giá trị cuối>, [bước nhảy]):

<lệnh>

Câu 2. Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng:

A. while <điều kiện>:

<câu lệnh >

B. while <điều kiện> 

<câu lệnh >

C. while <điều kiện>:

D. while <điều kiện> do

<câu lệnh >

Câu 3. Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5

B. 1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3 4

D. 1 2 3 4 

Quảng cáo

Câu 4. Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5

B.  1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3 4 

D.  1 2 3 4 

Câu 5. Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,10,2):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

A. 1,3,5,7,9

B.   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

C. 1,3,5,7,9,10 

D.  1,3,5,7,10 

Câu 6. Vòng lặp While kết thúc khi nào?

A. Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn

B. Khi đủ số vòng lặp

C. Khi tìm được Output

D. Tất cả các phương án

Quảng cáo

Câu 7. cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

        s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

A. 1

B. 15

C. 6

D.  21

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(1,7,2):

        s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

A. 9

B. 15

C. 6

D.  21

Câu 9. Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>109. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while là đúng:

A. While S>=109:

B. While S =109:

C. While S <109:

D. While S !=109:

Quảng cáo

Câu 10. Cho đoạn chương trình sau:

s=0

i=1

while i<=5:

        s=s+1

        i=i+1

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

A. 9

B. 15

C. 5

D. 10

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Python có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học