500 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án mới nhất | Trắc nghiệm Tin 8 C++ | Trắc nghiệm Tin 8 Python

Ngoài bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 mới nhất năm 2022 có đáp án chi tiết, VietJack biên soạn thêm hai bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 chương trình C++ và Python giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin học 8.

Mục lục 500 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8

I/ 150 câu hỏi trắc nghiệm Tin 8 theo SGK

200 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 C++

400 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Python
Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính (có đáp án)

Câu 1: (0101...) là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ gì?

A. Ngôn ngữ lập trình

B. Ngôn ngữ tiếng Anh

C. Ngôn ngữ tiếng Việt

D. Ngôn ngữ máy

Đáp án D

Giải thích: Các dãy bit 0101 là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ máy.

Câu 2: Máy tính chỉ có thể hiểu trực tiếp:

A. Ngôn ngữ lập trình

B. Ngôn ngữ máy

C. Ngôn ngữ tự nhiên

D. Cả A, B và C.

Đáp án B

Giải thích: Máy tính chỉ có thể hiểu trực tiếp các dãy bit, các thông tin đưa vào trong máy tính phải được chuyển sang các dãy bit.

Câu 3: Máy tính thực hiện một công việc thông qua:

A. Bộ nhớ /p>

B. Bộ xử lý

C. Con người

D. Các lệnh.

Đáp án D

Giải thích: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh.

Câu 4: Ngôn ngữ lập trình thông dụng ở cấp học THCS là gì?

A. Java;

B. C;

C. Pascal;

D. HTML.

Đáp án C

Giải thích: Trong các ngôn ngữ lập trình thì ngôn ngữ lập trình Pascal là ngôn ngữ được sử dụng thông dụng ở cấp THCS.

Câu 5: Chương trình máy tính là dãy ………. mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

A. Chương trình

B. Tiếng Anh

C. Các lệnh

D. Số

Đáp án C

Giải thích: Chương trình máy tính là một dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu để thực hiện theo.

Câu 6: Máy tính thực hiện các câu lệnh như thế nào?

A. một cách tuần tự, từ trên xuống dưới

B. một cách tự do

C. một cách tuần tự, từ dưới xuống lên

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án A

Giải thích: Khi thực hiện các lệnh thì máy tính thực hiện một cách tuần tự từ trên xuống dưới (từ lệnh đầu đến lệnh cuối)

Câu 7: Tại sao không sử dụng ngôn ngữ máy để viết chương trình?

A. Khó khăn

B. Mất thời gian

C. Tốn nhiều công sức

D. Cả A, B và C

Đáp án D

Giải thích: Vì ngôn ngữ máy là các dãy bit 0101 nên việc sử dụng ngôn ngữ máy để viết chương trình sẽ rất khó khăn, mất thời gian và tốn nhiều công sức.

Câu 8: Việc tạo ra chương trình máy tính thực chất gồm có mấy bước?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án B

Giải thích: - 2 bước tạo ra chương trình máy tính:

   + Viết chương trình bằng 1 ngôn ngữ lập trình

   + Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được

Câu 9: Chương trình soạn thảo và chương trình dịch cùng với các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi và thực hiện chương trình được kết hợp vào một phần mềm được gọi là? 

A. Ngôn ngữ lập trình

B. Ngôn ngữ máy

C. Môi trường lập trình.

D. Chương trình dịch

Đáp án C

Giải thích: Chương trình soạn thảo và chương trình dịch cùng với các công cụ tìm kiếm, sửa lỗi và thực hiện chương trình thường được kết nạp vào 1 phần mềm, được gọi là môi trường lập trình. Pascal có 2 môi trường lập trình là Free Pascal và Turbo Pascal.

Câu 10: Để máy tính có thể xử lí thì thông tin đưa vào phải được chuyển đổi thành dạng:

A. Tiếng Anh

B. Tiếng Việt

C. Số

D. Dãy bit

Đáp án D 

Giải thích: Máy tính chỉ có thể hiểu trực tiếp là ngôn ngữ máy là các dãy bit nên thông tin đưa vào phải được chuyển đổi thành các dãy bit.

....................................

....................................

....................................

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (có đáp án)

Câu 1: Dùng từ khóa nào để cho biết điểm bắt đầu và kết thúc chương trình?

A. program, uses

B. program, begin, end

C. programe, use

D. begin, end

Đáp án D

Giải thích: Từ khoá begin để bắt đầu chương trình, từ khoá end để kết thúc chương trình. Sau từ khoá end là dấu chấm (.)

Câu 2: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

A. Tam giac;

B. 8a;

C. Tamgiac;

D. begin;

Đáp án C

Giải thích: Tên do người lập trình đặt và phải thỏa mãn: Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau, tên không được trùng với các từ khóa, tên không được chứa khoảng trắng, tên không bắt đầu bằng số.

Câu 3: Các thành phần cơ bản của Pascal gồm:

A. Bảng chữ cái, ngữ nghĩa.

B. Ngữ nghĩa, cú pháp

C. Bảng chữ cái, cú pháp

D. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.

Đáp án D

Giải thích: Ngôn ngữ lập trình được tạo nên từ bảng chữ cái, các quy tắc (cú pháp) và ngữ nghĩa (các câu lệnh có một ý nghĩa nhất định).

Câu 4: Để dịch chương trình, chúng ta cần nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + F9

B. Ctrl + F9

C. Shift + F9

D. Alt + F2

Đáp án A

Giải thích: Ấn tổ hợp Alt + F9 để dịch chương trình.

Câu 5: Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để làm gì?

A. Khai báo tên chương trình

B. Khai báo các thư viện

C. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện

D. Khai báo từ khóa

Đáp án C

Giải thích: Phần khai báo gồm: khai báo tên chương trình, khai báo thư viện và các khai báo khác.

Câu 6: Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là:

A. là những từ dành riêng

B. cho một mục đích sử dụng nhất định

C. cho những người viết chương trình tạo ra

D. Cả A và B

Đáp án D

Giải thích: Từ khoá là những từ dành riêng, sử dụng cho một mục đích nhất định

Câu 7: Uses là từ khóa để khai báo?

A. Tên chương trình

B. Thư viện

C. Tên biến

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án B

Giải thích: Để khai báo thư viện ta dùng từ khoá uses. Ví dụ: uses crt;

Câu 8: Tại sao đặt tên chương trình là “End” là không đúng?

A. Trùng với từ khóa trong ngôn ngữ lập trình

B. Tên quá ngắn

C. Không có dấu cách

D. Tất cả các đáp án trên

Đáp án A

Giải thích: Vì End là từ khoá trong chương trình nên tên chương trình không được đặt trùng với từ khoá.

Câu 9: Program là từ khóa khai báo:

A. Tên chương trình

B. Tên thư viện

C. Tên biến

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án A

Giải thích: Để khai báo tên chương trình ta sử dụng từ khoá Program.

Câu 10: Hãy cho biết chương trình Pascal sau tại sao không hợp lệ?

Begin

Program CT_thu;

Writeln(‘Chao cac ban’);

end.

A. Tên chương trình đặt sai cú pháp

B. Trong phần thân chương trình chứa phần khai báo

C. Ghi sai tên biến

D. Cả A, B và C

Đáp án B

Giải thích: Phần khai báo phải nằm ngoài phần thân chương trình

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.