Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka | Tin học 8 C++

Với 12 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 8.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka

Quảng cáo

Câu 1: Để khởi động phần mềm Yenka ta tích đúp chuột vào biểu tượng nào?

A. Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

C.  Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Để khởi động phần mềm Yenka ta tích đúp chuột vào biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1) trên màn hình hoặc Vào Menu Start/ All Program/ Yenka/ Yenka.

Câu 2: Phần mềm Yenka dùng để làm gì?

A. Luyện gõ bàn phím nhanh và chính xác.

B. Tạo sự gắn kết giữa các đối tượng trong hình học.

C. Quan sát các hành tinh trong hệ mặt trời.

D. Thiết kế các mô hình khối kiến trúc không gian dựa trên các hình không gian như hình trụ, lăng trụ, hình chóp, hình hộp.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Yenka là một phần mềm hữu ích trong việc làm quen với hình học không gian. Chức năng chính của phần mềm là giúp học sinh thiết kế các mô hình khối kiến trúc không gian dựa trên các hình không gian như hình trụ, lăng trụ, hình chóp, hình hộp.

Câu 3: Màn hình làm việc chính của Yenka gồm:

A. Khu vực tạo các đối tượng

B. Thanh công cụ

C. Hộp công cụ

D. Cả A, B, và C

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Màn hình làm việc của Yenka gồm khu vực tạo các đối tượng, Thanh công cụ và hộp công cụ.

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

Quảng cáo

Câu 4: Tham số nào thay đổi độ dài cạnh đáy?

A. Base

B. Edge

C. Height

D. Base edge

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Chúng ta có thể trực tiếp thay đổi hai thông số quan trọng của hình này là chiều cao (height) và độ dài cạnh đáy (base edge). Thực hiện thay đổi bằng cách gõ trực tiếp số vào ô hoặc nháy chuột vào vị trí Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1) để tăng, giảm giá trị theo từng đơn vị.

Câu 5: Biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1) được dùng để làm gì?

A. Di chuyển khung mô hình. 

B. Phóng to mô hình.

C. Thay đổi kích thước mô hình.

D. Chọn mô hình.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Để di chuyển khung mô hình ta thực hiện:

+ Bước 1: nháy và biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1) trên thanh công cụ.

+ Bước 2: Nhấn, giữ và di chuột ta sẽ thấy mô hình di chuyển theo hướng của di chuyển của chuột. Lệnh hết tác dụng khi ta thả chuột.

Câu 6: Khung Ratation có các lệnh cho phép cho phép quay hình theo cách nào?

A. Quay theo trục ngang.

B. Quay theo trục thẳng đứng.

C. Trở lại vị trí ban đầu.

D. Cả A, B và C.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

 Trong hộp thoại tính chất hình, em có thể quay hình theo các cách khác nhau trong không gian:

– Khung Ratation có các lệnh cho phép cho phép quay hình theo các cách khác nhau:

+ Quay theo trục ngang.

+ Quay theo trục dọc

+ Quay theo trục thẳng đứng.

+ Trở lại vị trí ban đầu.

Quảng cáo

Câu 7: Gấp hình phẳng để tạo hình không gian bằng cách nào?

A. Sử dụng công cụ Paints.

B. Sử dụng công cụ Cylider net.

C. Sử dụng công cụ Triangular prism net.

D. B hoặc C.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

* Gấp hình phẳng để tạo thành hình không gian

– Sử dụng các công cụ Cylider net hoặc Triangular prism net

+ Bước 1: Chọn Cylider net hoặc Triangular prism net trong hộp thoại kéo thả đối tượng vào giữa màn hình.

+ Bước 2. Kéo thả chuột để thực hiện thao tác gấp hình phẳng thành hình không gian tương ứng.

Câu 8: Mở hình không gian thành hình phẳng ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột lên hình không gian.

B. Chọn lại bề mặt hình trong surface appearance.

C. Nháy nút Open trong hộp thoại tính chất.

D. A và C.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

* Mở hình không gian thành hình phẳng

+ Bước 1: Nháy đúp chuột lên hình không gian.

+ Bước 2: Nháy nút Open trong hộp thoại tính chất.

Câu 9: Để thay đổi mẫu thể hiện hình ta thực hiện thao tác:

A. Nháy đúp chuột để mở hộp thoại tính chất của hình.

B. Chọn lệnh thay đổi kiểu bề mặt Surface apprearance.

C. Chọn Use material và chọn mẫu trong danh sách Material phía dưới.

D. Tất cả các ý trên.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thay đổi mẫu thể hiện hình

+ Bước 1: Nháy đúp chuột để mở hộp thoại tính chất của hình

+ Bước 2: Chọn lệnh thay đổi kiểu bề mặt surface appearance 

+ Bước 3: Trong hộp thoại tiếp theo, chọn Use material và chọn mẫu trong danh sách Material phía dưới.

Quảng cáo

Câu 10: Hộp công cụ trong màn hình làm việc chính của phần mềm Yenka dùng để:

A. Tạo ra các hình không gian

B. Chứa những nút lệnh để làm việc với các đối tượng

C. Cả 2 ý trên đều đúng

D. Cả 2 ý trên đều sai

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Màn hình chính của Yenka:

– Hộp công cụ: dùng để tạo ra các hình không gian.

– Thanh công cụ: chứa các nút lệnh dùng để điều khiển và làm việc với các đối tượng.

Câu 11: Các lệnh quay hình nằm trong khung nào?

A. Rotation

B. Action

C. Size

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Quay hình trong không gian:

– Trong hộp thoại tính chất hình, em có thể quay hình theo các cách khác nhau trong không gian:

– Khung Ratation có các lệnh cho phép cho phép quay hình theo các cách khác nhau:

+ Quay theo trục ngang.

+ Quay theo trục dọc

+ Quay theo trục thẳng đứng.

+ Trở lại vị trí ban đầu.

Câu 12: Để xoay mô hình trong không gian 3D ta thực hiện:

A. Nháy chuột vào biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

B. Nháy chuột vào biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

C. Nháy chuột vào biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

D. Nháy chuột vào biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

- Để thực hành xoay mô hình trong không gian 3D ta thực hiện:

Bước 1: Nháy vào biểu tượng xoay  Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 12 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1) trên thanh công cụ

Bước 2: Đưa con trỏ chuột lên mô hình, nhấn giữ và di chuyển chuột, em sẽ thấy mô hình quay trong không gian 3D. Lệnh hết tác dụng khi ta thả chuột.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 C++ có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên