Trắc nghiệm Tin học 8 Phép toán, biểu thức, lệnh gán | Tin học 8 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Phép toán, biểu thức, lệnh gán ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 8.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Phép toán, biểu thức, lệnh gán

Quảng cáo

Câu 1. Biểu thức [(x+y)*z]-(x2-y2) chuyển sang Python là:

A. ((x+y)*z)-(x2-y2)

B. ((x+y)*z)-(x*x-y*y)

C. ((x+y)*z)-(x2-y2)

D. (x+y)*z-x*x-y*y

Câu 2. Trong phép toán số học với số nguyên, phép toán lấy phần dư trong Python là:

A. %

B. mod

C. //

D. div

Câu 3. Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần nguyên trong Python là:

A. %

B. mod

C. //

D. div

Quảng cáo

Câu 4. Trong phép toán quan hệ phép so sánh bằng trong Python được viết là:

A. ==

B. =

C. <=

D. >=

Câu 5. Trong phép toán quan hệ phép so sánh lớn hơn hoặc bằng trong Python được viết là:

A. ==

B. =

C. <=

D. >=

Câu 6. Trong phép toán quan hệ phép khác trong Python được viết là:

A. ==

B. !=

C. #

D. <>

Quảng cáo

Câu 7. x2 được biểu diễn trong Python là:

A. x**2

B. x*2

C. x2

D.x**

Câu 8. Trong Python câu lệnh gán có dạng:

A. <tên biến> :=<biểu thức>

B. <tên biến> =<biểu thức>

C. <tên biến> ==<biểu thức>

D. <tên biến> =<biểu thức>

Câu 9. Trong Python khi viết x+=2 có nghĩa là:

A. Giảm x đi 2 đơn vị

B. Tăng x lên 2 đơn vị

C. Tăng x lên 1 đơn vị

D. X giữ nguyên giá trị

Quảng cáo

Câu 10. Biểu thức a+b chuyển sang Python là:

A. sqrt(a+b)

B. sqr(a+b)

C. math.sqrt(a+b)

D.a+b

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Python có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.