Trắc nghiệm Tin học 8 Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản | Tin học 8 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 8.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Quảng cáo

Câu 1. Trong Python, để nhập vào số nguyên n từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:

A. n = int(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))

B. n = (input(ˈchuỗi thông báoˈ))

C. n = (ˈchuỗi thông báoˈ)

D. int(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))

Câu 2. Trong Python, để nhập vào số thực n từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:

A. n = int(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))

B. n = (input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))

C. n = (ˈchuỗi thông báo: ˈ)

D. n=float(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))

Câu 3. Để nhập vào ba số nguyên a, b, c từ bàn phím ngăn cách nhau bởi 1 dấu cách, ta có thể dùng lệnh sau:

A. a, b, c =int(input('chuỗi thông báo: '))

B. a, b, c = map(int, input('chuỗi thông báo: ').split())

C. a, b, c = map(float, input('chuỗi thông báo: ').split())

D. a, b, c = float(input('chuỗi thông báo: '))

Quảng cáo

Câu 4. Để đưa dữ liệu ra màn hình, Python cung cấp hàm chuẩn:

A. print(<danh sách kết quả ra>)

B. cout(<danh sách kết quả ra>)

C. write(<danh sách kết quả ra>)

D. <<(<danh sách kết quả ra>)

Câu 5. Để giữ cho con trỏ không chuyển xuống đầu dòng tiếp theo ta có thể dùng lệnh sau:

A. print(<danh sách kết quả ra>)

B. write(<danh sách kết quả ra>, end='')

C. cout<<(<danh sách kết quả ra>, end='')

D. print(<danh sách kết quả ra>, end='')

Câu 6. Để đưa ra màn hình dòng chữ “xin chào” trong Python ta dùng lệnh:

A. print(xin chao)

B. print(‘xin chao’)

C. input (xin chao)

D. input(‘xin chao’)

Quảng cáo

Câu 7. Để đưa ra màn hình số 1 và 2 trên cùng 1 dòng trong Python ta dùng lệnh:

A. print(‘1’)

     Print(‘2’)

B. print(‘1’)

    Print(‘2’,end=’’)

C. print(‘1,2’)

D. print(‘1’,end=’’)

    Print(‘2’)

Câu 8. Để nhập vào 2 số nguyên a, b mỗi số trên 1 dòng trong Python ta dùng lệnh:

A. a=int(input())

    b=int(input())

B. a=float(input())

    b=float(input())

C. a,b=map(int,input().split())

D. a,b=map(float,input().split())

Câu 9. Để nhập vào 2 số thực a,b mỗi số trên 1 dòng trong Python ta dùng lệnh:

A. a=int(input())

     b=int(input())

B. a=float(input())

     b=float(input())

C. a,b=map(int,input().split())

D. a,b=map(float,input().split())

Quảng cáo

Câu 10. Để đưa ra màn hình số 3,4 mỗi số trên 1 dòng ta dùng lệnh:

A. print(‘3,4’)

B. print(‘3’,end=’’)

     Print(‘4’)

C. print(‘3’)

     Print(‘4’)

D. print(‘3’)

             (‘4’)

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Python có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học