Giải bài 6 trang 134 SGK Hóa 12Hóa học 12 Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Video Bài 6 trang 134 SGK Hóa 12 - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 6 (trang 134 SGK Hóa 12): Hỗn hợp X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A: lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl 1M thì bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % số mol của các kim loại trong X.

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có phương trình:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Thêm từ từ HCl vào dd A lúc đầu không có kết tủa do HCl trung hòa KOH dư:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Khi HCl trung hòa hết KOH dư thì xuất hiện kết tủa:

KAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + KCl

Gọi x, y lần lượt là mol K và Al ban đầu

Để trung hòa hết KOH cần: 0,1. 1 = 0,1 mol HCl

Theo pt ⇒ x - y = 0,1

Theo bài ra ta có hệ pt:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12
Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-29-luyen-tap-tinh-chat-cua-nhom-va-hop-chat-cua-nhom.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên