Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nàoBài 17 (ngắn nhất): Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 12 Bài 17 trang 129 (ngắn nhất): Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Trả lời:

Quảng cáo

* Chủ trương:

- Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc. Tranh thủ thời gian hoà hoãn quý báu để củng cố lực lượng.

* Sách lược:

- Nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử cùng 4 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp, Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch nước; nhận tiêu tiền Quan đông đang bị mất giá của Trung Hoa Dân quốc.

- Đảng Đông Dương tạm thời rút về hoạt động bí mật.

- Kiên quyết vạch trần âm mưu phá hoại của các thế lực tay sai Việt Quốc, Việt Cách.

Quảng cáo
Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-17-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-tu-sau-ngay-2-9-1945.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên