Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

Câu 1 (trang 53 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Ở nước ta, lúa gạo được trồng nhiều ở khu vực địa hình nào?

   - Nơi nào nước ta trồng nhiều lúa gạo nhất? Vì sao?

Trả lời:

   - Ở nước ta, lúa gạo được trồng nhiều ở khu vực địa hình đồng bằng

   - Khu vực trồng nhiều lúa gạo nhất ở nước ta là Đồng bằng Nam Bộ vì đồng bằng Nam Bộ có diện tích đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ được bồi đắp hằng năm.

2. Quan sát hình, đọc thông tin và trả lời câu hỏi

Câu 2 (trang 53 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Những loại cây ăn quả nào thường được trồng ở đồng bằng Nam Bộ?

   - Điều kiện nào đã giúp cho đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?

Trả lời:

Những loại cây ăn quả thường được trồng ở đồng bằng Nam Bộ là: Măng cụt, dừa, sầu riêng, nhãn, chôm chôm, xoài, đu đủ, cam...

Những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây:

   - Đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ

   - Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào

   - Người dân cần cù lao động

3. Quan sát các hình và thực hiện

Câu 1 (trang 54 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

a. Quan sát các hình từ 3 đến 7 (SGK)

b. Hãy ghép từng hình với một trong các cụm từ sau cho phù hợp: Phơi thóc, tuốt lúa, gặt lúa, xếp gạo lên tàu để xuất khẩu, xay xát gạo và bóc gạo.

c. Sắp xếp các cụm từ trên vào sơ đồ theo trật tự các bước trong quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Trả lời:

Hãy ghép từng hình ứng với cụm từ:

   - Hình 3: Tuốt lúa

   - Hình 4: Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu

   - Hình 5: Gặt lúa

   - Hình 6: Xay xát gạo và bóc gạo

   - Hình 7: Phơi lúa

Sắp xếp cụm từ:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

4. Đọc sơ đồ và trả lời câu hỏi

Câu 2 (trang 54 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Điều kiện tự nhiên nào đã giúp đồng bằng Nam Bộ có được sản lượng thủy sản cao nhất nước ta?

   - Nguồn thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ có vai trò gì?

Trả lời:

* Điều kiện tự nhiên giúp đồng bằng Nam Bộ có được sản lượng thủy sản cao nhất nước ta là:

   - Có vùng biển rộng, nhiều tôm, cá và hải sản khác

   - Có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

* Nguồn thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ có vai trò là:

   - Tạo nguồn thực phẩm cho người dân trong vùng và cả nước

   - Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng

5. Quan sát các hình và thảo luận

Câu 1 (trang 55 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Quan sát các hình từ 9 đến 14 và trả lời câu hỏi:

   - Ở đồng bằng Nam Bộ có các ngành công nghiệp nào?

   - Kể tên các sản phẩm của ngành công nghiệp trong từng hình?

   - Ở địa phương em có ngành công nghiệp nào?

Trả lời:

   - Ở đồng bằng Nam Bộ có các ngành công nghiệp: sản xuất điện, sản xuất lương thực, thực phẩm, phân bón, điện tử, năng lượng

   - Các sản phẩm của ngành công nghiệp trong từng hình:

        + Hình 9: Điện

        + Hình 10: Gạo

        + Hình 11: Tôm đông lạnh

        + Hình 12: Phân đạm

        + Hình 13: Tivi

        + Hình 14: Điện

   - Em sống ở Hà Nội, Hà Nội có các ngành công nghiệp: dệt may; chế biến nông sản, thực phẩm; hóa chất; cơ khí chế tạo; điện tử viễn thông và công nghệ thông tin

6. Quan sát hình 15, 16, đọc thông tin và trả lời câu hỏi

Câu 1 (trang 56 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Chợ nổi ở Đồng bằng Nam Bộ được họp ở đâu?

   - Người dân đến chợ bằng phương tiện gì?

   - Những mặt hàng nào được bán ở chợ nổi?

   - Chợ nổi có gì khác biệt với cảnh chợ ở địa phương khác?

Trả lời:

   - Chợ nổi ở Đồng bằng Nam Bộ được họp ở trên sông

   - Người dân đến chợ bằng xuồng, ghe

   - Những mặt hàng được bán ở chợ nổi là các loại hàng hóa như hoa quả, thực phẩm, đồ dùng...

   - Nếu như cảnh chợ ở địa phương khác họp trên mặt đất thì chợ nổi lại họp ở trên sông.

B. Hoạt động thực hành

Câu 2 (trang 56 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN). Chơi trò chơi "ai nhanh, ai đúng"

Các nhóm xếp thẻ vào đúng vị trí theo sơ đồ về "Quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu".

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Trả lời:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Câu 1 (trang 57 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN). Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách ghép các cụm từ cho trước vào các vị trí từ (1) đến (6) cho phù hợp

(vựa lúa, thủy sản, phát triển, ngành công nghiệp, chợ nổi, độc đáo, ngành nông nghiệp, vựa trái cây, chợ phiên).

Các hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ đều rất (1).........

Đây là (2) ............., vựa trái cây của cả nước. Sản lượng (3).......... cũng đứng đầu đất nước.

Đồng bằng Nam Bộ còn là nơi có (4) ....... phát triển nhất nước ta.

Hệ thống sống ngòi, kênh rạch chằng chịt làm cho (5)......... trở thành nét (6)............... của đồng bằng sông Cửu Long.

Trả lời:

Các hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ đều rất (1) phát triển

Đây là (2) vựa lúa, vựa trái cây của cả nước. Sản lượng (3) thủy sản cũng đứng đầu đất nước.

Đồng bằng Nam Bộ còn là nơi có (4) ngành công nghiệp phát triển nhất nước ta.

Hệ thống sống ngòi, kênh rạch chằng chịt làm cho (5) chợ nổi trở thành nét (6) độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 1 (trang 57 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN). Khoanh vào các cụm từ không phải là nét đặc trưng trong hoạt động kinh tế ở đồng bằng Nam Bộ và viết lí do sự lựa chọn của em vào chỗ chấm (.....)

   - Chợ phiên

   - Khai thác dầu khí

   - Ruộng bậc thang

   - Vựa lúa lớn nhất cả nước

   - Nhà máy thủy điện

   - Nhà máy nhiệt điện

Trả lời:

Các cụm từ không phải là nét đặc trưng trong hoạt động kinh tế ở đồng bằng Nam Bộ là:

   - Chợ phiên vì nét độc đáo của đồng bằng Nam Bộ là chợ nổi

   - Ruộng bậc thang vì ruộng ở đồng bằng Nam Bộ bằng phẳng.

   - Nhà máy thủy điện vì đồng bằng Nam Bộ phát triển nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện chạy bằng Tua-bin gió.

Xem thêm các bài Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Lịch Sử và Địa Lí 4 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên