Giải bài C1 trang 233 SGK Vật Lí 12 nâng caoBài 46: Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Bài C1 (trang 233 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài đã xét ở bài 43.

Quảng cáo

Lời giải:

Đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài:

* Giống nhau :

   - Đều xảy ra dưới tác dụng của phôtôn của bức xạ kích thích có bước sóng thỏa mãn λ ≤ λ00 là bước sóng giới hạn của vật liệu)

* Khác nhau

   - Bước sóng giới hạn quang dẫn lớn hơn nhiều so với bước sóng giới hạn quang điện.

   - Trong hiện tượng quang điện ngoài thì electron bật ra khỏi mạng tinh thể kim loại, trong khi đó hiện tượng quang điện trong thì electron liên kết được giải phóng và lỗ trống chuyển động trong mạng tinh thể của bán dẫn.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 46 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-46-hien-tuong-quang-dien-trong-quang-dien-tro-va-pin-quang-dien.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên