Câu 1 trang 235 sgk Vật Lí 12 nâng caoBài 46: Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Câu 1 (trang 235 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là hiện tượng quang điện trong, hiện tượng quang dẫn?

Lời giải:

Quảng cáo

+ Hiện tượng quang điện trong: Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectrôn liên kết để chúng trở thành các êlectrôn dẫn đồng thời giải phóng các lỗ trống tự do gọi là hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang điện trong cũng là sự giải phóng e (giống quang điện ngoài) nhưng cần ít năng lượng hơn từ đó ta ⇒ λ0 qđtrong > λ0qđ ngoài và f0 qđtrong < f0 qđngoài. (λ0 và f0 là các giá trị giới hạn xảy ra hiện tượng quang điện).

+ Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở suất, tức là tăng độ dẫn điện của bán dẫn, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. Hiện tượng quang dẫn được giải thích dựa trên hiện tượng quang điện trong.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 46 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-46-hien-tuong-quang-dien-trong-quang-dien-tro-va-pin-quang-dien.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên