Giải bài Báo cáo thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp SGK Vật Lí 12 nâng caoBài 34: Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Báo cáo thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp:

Quảng cáo

Lời giải:

I. Mục đích thí nghiệm

- Hiểu được hai phương án khảo sát mạch điện xoay chiều bằng thực nghiệm, hiểu được ý nghĩa thực tế của những đại lượng cơ bản là trở kháng, sự lệch pha, hiện tượng cộng hưởng điện.

- Dùng được dao động kí điện tử, mát phát dao động âm tần và các dụng cụ đo thông thường để làm thực nghiệm, liên hệ giữa các phép đo cụ thể để vẽ được giản đồ Fre-nen.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng lựa chọn phương án và sử dụng dụng cụ đo, thông qua đó để củng cố lí thuyết.

II. Cơ sở lý thuyết của hai phương án thí nghiệm.

* Tác dụng đặc biệt của tụ điện và cuộn cảm trong mạch điện xoay chiều khác với mạch điện một chiều.

   + Tụ điện C

      - Không cho dòng điện 1 chiều hay dòng điện không đổi đi qua.

      - Cho dòng điện xoay chiều “đi qua” nhưng cản trở dòng xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho mức cản trở của tụ C với dòng xoay chiều gọi là dung kháng:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao (ZC tỉ lệ nghịch với f )

      - ZC chỉ phụ thuộc vào cấu tạo tụ C và tần số dòng xoay chiều f, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị tụ C cản trở nhiều và ngược lại.

      - Tụ C cản trở dòng xoay chiều nhưng không tiêu hao điện năng.

   + Cuộn dây thuần cảm L:

      - Cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn mà không cản trở.

      - Cho dòng điện xoay chiều đi qua nhưng cản trở dòng xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho mức cản trở củacuộn dây với dòng xoay chiều gọi là cảm kháng ZL = ω.L = L.2πf (Ω). (ZL tỉ lệ thuận với f )

      - ZL chỉ phụ thuộc vào cấu tạo cuộn dây và tần số dòng xoay chiều, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cuộn dây cản trở nhiều và ngược lại.

      - Cuộn dây thuần cảm L cản trở dòng xoay chiều nhưng không tiêu hao điện năng.

* Xét đoạn mạch gồm các phần tử R-L-C mắc nối tiếp.

   + Công thức tính tổng trở:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

   + Độ lệch pha giữa hiệu điện thế u so với cường độ dòng điện i là φ:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

* Tính chất mạch điện:

   - Mạch có tính cảm kháng ZL > ZC ⇔ ω2LC > 1 ⇔ Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao ⇒ φ > 0 thì u nhanh pha hơn i

   - Mạch có tính dung kháng ZL < ZC ⇔ ω2LC < 1 ⇔ Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao ⇒ φ < 0 thì u chậm pha hơn i

   - Khi ZL = ZCGiải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao ⇒ φ = 0 thì u cùng pha với i. Lúc đó Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao gọi là hiện tượng cộng hưởng điện.

* Biểu diễn các đại lượng bằng giãn đồ Fre-nen.

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

* Biểu thức cường độ dòng điện và hiệu điện thế:

Mạch điện R, L, C cho cường độ dòng điện có biểu thức i = I0cos(ω.t + φi). Khi đó:

   - uL sớm pha hơn i một góc π/2 biểu thức uL = U0L.cos(ω.t + φi + π/2).

   - uC trễ pha hơn i một góc π/2 biểu thức uC = U0C.cos(ω.t + φi - π/2).

   - uR cùng với pha hơn i biểu thức uR = U0R.cos(ω.t + φi).

III. Tiến trình thí nghiệm và kế quả thí nghiệm thu được.

a. Phương án 1

+ Khảo sát hai động đồng pha.

   - Kiểm tra và mắc mạch điện theo sơ đồ hình 34.3. Sau đó điều chỉnh dao động ký để quan sát đồng thời hai động cùng pha.

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

   - Đồ thị trên màn hình có dạng như hình vẽ:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

+ Khảo sát hai dao động lệch pha nhau.

   - Mắc tụ C vào thay thế cho điện trở R2 như hình 34.4.

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

   - Điều chỉnh để quan sát đồng thời đồ thị của hai dao động lệch pha do tụ điện.

   - Đồ thị trên màn hình có dạng như hình vẽ:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

   - Mắc cuộn cảm thay thế cho tụ điện C, điều chỉnh để quan sát đồng thời đồ thị của hai dao động lệch pha do cuộn cảm. Đồ thị trên màn hình khi đó có dạng như hình vẽ:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

   - Mắc thêm tụ điện C nối tiếp với L tạo thành mạch RLC, để quan sát được đồng thời của hai dao động lệch pha do R, L, C ta thay đổi cách mắc kênh Y2 như hình vẽ:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

   - Đồ thị trên màn hình khi đó có dạng như hình vẽ:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

b. Phương án 2: Dùng vôn kế và ampe kế xoay chiều để khảo sát định lượng

- Kiểm tra các dụng cụ và mác mạch điện theo sơ đồ (hình 34.5)

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

- Điều chỉnh nguồn điện có điện áp U1 tùy chọn. Dùng vôn kế đo lần lượt các điện áp ở các dụng cụ…

- Lặp lại hai lần nữa với điện áp nguồn U2, U3 rồi đo như trên. Ghi số liệu qua ba lần đo vào bảng 34.1

Bảng 34.1

Lần đo I UR UL UC URLC
Với nguồn U1 = 15V 0,03A 13,6V 4,9V 9,7V 14,5V
Với nguồn U2 = 20V 0,04A 18,1V 6,5V 12,9V 19,2V
Với nguồn U3 = 24V 0,05A 21,8V 8,1V 16,1V 23,8V

- Tính các trở kháng ZL, ZC, Z toàn mạch và sai số tương ứng.

ZL1 = UL1/I1 = 4,9/ 0,03 = 163,3Ω;

ZL2 = UL2/I2 = 6,5/ 0,04 = 162,5Ω;

ZL3 = UL3/I3 = 8,1/ 0,05 = 162,0Ω;

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

ZC1 = UC1/I1 = 9,7/ 0,03 = 323,3Ω;

ZC2 = UC2/I2 = 12,9/ 0,04 = 322,5Ω;

ZC3 = UC3/I3 = 16,1/ 0,05 = 322,0Ω;

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

Z1 = U1/I1 = 14,5/ 0,03 = 483,3Ω;

Z2 = U2/I2 = 19,2/ 0,04 = 480,0Ω;

Z3 = U3/I3 = 23,8/ 0,05 = 476,0Ω;

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

- Minh họa bằng giản đồ Fre-nen

Vì cuộn dây có điện trở trong, nên điện áp hai đầu cuộn cảm lệch pha với cường độ dòng điện một góc ≠ π/2.

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao
Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 34 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-34-thuc-hanh-khao-sat-doan-mach-dien-xoay-chieu-co-r-l-c-mac-noi-tiep.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên