Câu 1 trang 182 sgk Vật Lí 12 nâng caoBài 34: Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Câu 1 (trang 182 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Khi thực hiện bước 5 của phương án 1, ta phải thay đổi cách mắc với dao động kí như thế nào để quan sát được sự lệch pha giữa u và i do cả R, L, C gây ra? Tại sao?

Quảng cáo

Lời giải:

Ta mắc sao cho lối vào kênh Y1 nhận tín hiệu u1 trên điện trở R, lối vào kênh Y2 nhận tín hiệu u2 trên cả đoạn mạch R, L, C như hình vẽ:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

Vì cường độ dòng điện đồng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở R nên ta qua sát được cả độ lệch pha của u và cường độ dòng điện do cả R, L, C gây ra.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 34 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-34-thuc-hanh-khao-sat-doan-mach-dien-xoay-chieu-co-r-l-c-mac-noi-tiep.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên