Bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12 20.13 trang 43 SBT Hóa học 12Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

Bài 20.1 trang 43 Sách bài tập Hóa học 12: Sự ăn mòn kim loại không phải là

A. sự khử kim loại.

B. sự oxi hoá kim loại.

C. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường.

D. sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất.

Lời giải:

Quảng cáo

A

Bài 20.2 trang 43 Sách bài tập Hóa học 12: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ?

A. Ngâm trong dung dịch HC1.

B. Ngâm trong dung dịch HgSO4.

C. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng.

D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Lời giải:

D

Bài 20.3 trang 43 Sách bài tập Hóa học 12: Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là

A. thiếc.

B. sắt.

C. cả hai đều bị ăn mòn như nhau.

D. không kim loại nào bị ăn mòn.

Lời giải:

B

Bài 20.4 trang 43 Sách bài tập Hóa học 12: Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích chính là

A. để kim loại sáng bóng đẹp mắt.

B. để không gây ô nhiễm môi trường.

C. để không làm bẩn quần áo khi lao động.

D. để kim loại đỡ bị ăn mòn.

Lời giải:

D

Bài 20.5 trang 44 Sách bài tập Hóa học 12: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên ?

A. Ancol etylic (etanol)     B. Dây nhôm

C. Dầu hoả     D. Axit clohiđric

Lời giải:

D

Bài 20.6 trang 44 Sách bài tập Hóa học 12: Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là

A. sự khử kim loại.     B. sự tác dụng của kim loại với nước.

C. sự ăn mòn hoá học.     D. sự ăn mòn điện hoá học.

Lời giải:

C

Bài 20.7 trang 44 Sách bài tập Hóa học 12: Trong khí quyển có các khí sau : O2, Ar, CO2, H2O, N2. Những khí nào là nguyên nhân gây ra ăn mòn kim loại ?

A.O2 và H2O.     B. CO2 và H2O.

C. O2 và N2     D.Phương án A hoặc B.

Lời giải:

D

Bài 20.8 trang 44 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 4 cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau :

(1) Fe và Pb ;     (2) Fe và Zn ;

(3) Fe và Sn ;     (4) Fe và Ni.

Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

A.1.     B. 2.     C.3.    D. 4.

Lời giải:

C

Bài 20.9 trang 44 Sách bài tập Hóa học 12: Người ta dự định dùng một số phương pháp chống ăn mòn kim loại sau :

1. Cách li kim loại với môi trường xung quanh.

2. Dùng hợp kim chống gỉ.

3. Dùng chất kìm hãm.

1. Ngâm kim loại trong H20.

2. Dùng phương pháp điện hoá.

Phương pháp đúng là

A. 1,3, 4, 5.     B. 1,2, 3,4.

C. 2, 3, 4, 5.     D. 1,2, 3, 5

Lời giải:

D

Bài 20.10 trang 44 Sách bài tập Hóa học 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học ?

A. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều.

B. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học.

C. Về bản chất, ăn mòn hoã học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá.

D. Ản mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện.

Lời giải:

D

Bài 20.11 trang 44 Sách bài tập Hóa học 12: Để bảo vệ tàu biển làm bằng thép (phần chìm dưới nước biển), ống thép dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt ngầm dưới đất, ngưòi ta gắn vào mặt ngoài của thép những tấm Zn. Người ta đã bảo vệ thép khỏi sự ăn mòn bằng cách nào cho dưới đây ?

A. Cách li kim loại với môi trường.

B. Dùng phương pháp điện hoá.

C. Dùng Zn là chất chống ăn mòn.

D. Dùng Zn là kim loại không gỉ.

Lời giải:

B

Bài 20.12 trang 45 Sách bài tập Hóa học 12: Một sợi dây phơi quần áo bằng Cu được nối với một đoạn dây Al.Trong không khí ẩm, ở chỗ nối của hai kim loại đã xảy ra hiện tượng nào sau đây ?

A. Chỗ nối hai kim loại Al - Cu trong không khí ẩm xảy ra hiên tượng ăn mòn điện hoá. Kim loại Al là cực dương, bị ăn mòn.

B. Chỗ nối 2 kim loại Al - Cu trong không khí ẩm xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá. Kim loại Al là cực âm, bị ăn mòn.

C. Do kim loại Al đã tạo thành lớp oxit bảo vệ nên trong không khí ẩm không có ảnh hưởng đến độ bền của dây Al nối với Cu.

D. Không có hiện tượng hoá học nào xảy ra tại chỗ nối 2 kim loại Al - Cu trong không khí ẩm.

Lời giải:

B

Bài 20.13 trang 44 Sách bài tập Hóa học 12: Để bảo vệ những vật bằng Fe khỏi bị ăn mòn, người ta tráng hoặc mạ lên những vật đó lớp Zn. Làm như vậy là để chống ăn mòn theo phương pháp nào sau đây ?

A. Bảo vệ bề mặt.     B. Bảo vệ điện hoá.

C. Dùng chất kìm hãm.     D. Dùng hợp kim chống gỉ.

Lời giải:

A

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-20-su-an-mon-kim-loai.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên