Bài 20.21 trang 46 SBT Hóa học 12Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

Bài 20.21 trang 46 Sách bài tập Hóa học 12: Ngâm 9 g hợp kim Cu - Zn trong dung dịch axit HCl dư thu được 896 ml khí H2 (đktc). Hằy xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim.

Lời giải:

Quảng cáo

Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

nZn = nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

=> mZn = 0,04.65 = 2,6 (g)

%mZn = 2,6/9 .100% = 28,89%

%mCu = 71,11%

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-20-su-an-mon-kim-loai.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên