Bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 trang 57 SBT Hóa học 12Bài 26: Kim loại kiềm thổ

Bài 26.1 trang 57 Sách bài tập Hóa học 12: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiém thổ có số electron hoá trị là

A. 1e.     B. 2e.

C. 3e.     D. 4e.

Lời giải:

Quảng cáo

B

Bài 26.2 trang 57 Sách bài tập Hóa học 12: Chỉ dùng thêm thuốc thử nào cho dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch : H2SO4, BaCl2, Na2SO4 ?

A. Quỳ tím.

B. Bột kẽm.

C. Na2CO3.

D. Quỳ tím hoặc bột kẽm hoặc Na2CO3.

Lời giải:

D

Bài 26.3 trang 57 Sách bài tập Hóa học 12: Cho các chất : Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ, dãy biến đổi nào sau đây có thể thực hiện được ?

A. Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO

B. Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3

C. CaCO3 → Ca → CaO → Ca(OH)2

D. CaCO3 →Ca(OH)2 → Ca→ CaO

Lời giải:

B

Bài 26.4 trang 58 Sách bài tập Hóa học 12: Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ?

A. NaCl     B. H2SO4

C. Na2CO3     D. KNO3

Lời giải:

C

Bài 26.5 trang 58 Sách bài tập Hóa học 12: Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

A. NO3-     B. SO4 2-

C. CIO4-     D. PO4 3-

Lời giải:

D

Bài 26.6 trang 58 Sách bài tập Hóa học 12: Trong một dung dịch có a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl , d mol HCO3 . Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. a + b = c + d.     B. 2a + 2b = c + d.

C. 3a + 3b = c + d     D. 2a + c = b + d

Lời giải:

B

Bài 26.7 trang 58 Sách bài tập Hóa học 12: Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

A. Dung dịch NaOH     B. Dung dịch K2SO4

C. Dung dịch Na2CO3     D. Dung dịch NaNO3

Lời giải:

C

Bài 26.8 trang 58 Sách bài tập Hóa học 12: Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì lí do nào sau đây ?

A. Nước sôi ở nhiệt độ cao (ở 100°c, áp suất khí quyển).

B. Khi đun sôi đã làm tăng độ tan của các chất kết tủa.

C. Khi đun sôi các chất khí hoà tan trong nước thoát ra.

D. Các muối hiđrocacbonat của canxi và magie bị phân huỷ bởi nhiệt để tạo kết tủa.

Lời giải:

D

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-26-kim-loai-kiem-tho.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác